‹ BiblioblogNED Top 30 September Biblioblog Carnival ›
Archisynagōgōn
Gepubliceerd op 01-10-2011

Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar Hem toe...

Markus 5:22 (NBV)

In de geschiedenis met het dochtertje van Jaïrus lezen we dat Jaïrus een leider/overste is van de synagoge. Dit roept meteen de vraag op wat voor functie deze man had. Was het een soort dominee of was het een van de ouderlingen/oudsten van de synagoge.

Om deze vraag te beantwoorden is het noodzakelijk om iets te weten hoe synagoges in die tijd functioneerden en dat is niet meteen makkelijk daar deze per synagoge varieerden. Over het algemeen had iedere synagoge een leider die archisynagōgon of archōn werd genoemd en die voornamelijk de administratieve (niet geestelijke) functies verrichtte. Zo regelde hij de spreekbeurten, diende als rechter tijdens meningsverschillen in de gemeenschap en vertegenwoordigde de synagoge buiten de lokale gemeenschap. Natuurlijk deed hij dat niet alleen en werd in deze taken ondersteund door "oudsten" (presbyteroi, gerontes) en "notabelen" (dynatoi). Daarnaast was er meestal ook een "schrijver", meestal een Leviet of priester die de archieven van de synagoge beheerde en ondersteuning gaf bij het lezen en onderwijzen van de heilige geschriften. Tot slot was er ook nog iemand die hem ondersteunde bij de meer praktische zaken en die wij tegenwoordig een "koster" (hyperētes or neōkoros) zouden noemen.

Naast Jairus (Mark 5:22, 35, 36, 38)  worden ook Crispus (Hand. 18:8) en Sosthenes (Hand. 18:17) in de Bijbel genoemd die overste van een synagoge waren. Verder is er ook nog de Theodotos inscriptie waarin beschreven wordt wat de functies van een overste van een synagoge was.


Tags: Jairus, Markus, Synagoge, Uncategorized
Gerelateerde onderwerpen: Jairus, Markus, Synagoge

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel