October 3, 2011

You are currently browsing the daily archive for October 3, 2011.

Familie van Jezus

Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?’

Markus 6:3 (NBV)

Deze tekst is interessant omdat deze een goed inzicht geeft in het gezinsleven van Jozef en Maria. Naast Jezus waren er ook nog 4 zoons en minimaal 2 dochters. Voor onze begrippen misschien een groot gezin, maar in die dagen niet vreemd.

Veel taferelen uit de Bijbel zijn in de loop der eeuwen geschilderd of op andere manier uitgebeeld, toch heb ik niet een afbeelding kunnen vinden waar het hele gezin van Jozef en Maria opstaat.

Tags:

Welk beroep had Jezus?

Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?’

Markus 6:3 (NBV)

In bovengenoemde tekst wordt gesteld dat Jezus timmerman is, in Mattheüs 13:55 wordt gesteld dat hij de zoon van de timmerman Jozef is. Gezien de leeftijd van Jezus toen Hij ging optreden, namelijk ~30 jaar, is het zeer goed mogelijk dat hij enkele jaren samen met Jozef heeft gewerkt als timmerman.

De vraag die ik me stelde is wat betekent het Griekse woord tektōn wat in alle vertalingen met ‘timmerman’ wordt vertaald. Volgens de verschillende woordenboeken is het iemand die werkt met hout of steen, in tweede instantie wordt aangegeven een handwerker (als tegenpool van een metaalbewerker of smid). Het is iemand die huizen bouwt of construeert, waarbij wij in het laatste geval zouden zeggen een architect.

Tags: , , ,

Het nieuwste overzicht van de International Biblioblog Rankings is weer verschenen.

Daarnaast is nu ook een uitgebreid September 2011 Biblical Studies Carnival: The “Greater” verschenen welke zoals het er nu uit laat zien de echte is, terwijl die van een paar dagen geleden slechts een tryout was.

Tags: