‹ Biblioblog Rankings + CarnivalFamilie van Jezus ›
Welk beroep had Jezus?
Gepubliceerd op 03-10-2011

Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?’

Markus 6:3 (NBV)

In bovengenoemde tekst wordt gesteld dat Jezus timmerman is, in Mattheüs 13:55 wordt gesteld dat hij de zoon van de timmerman Jozef is. Gezien de leeftijd van Jezus toen Hij ging optreden, namelijk ~30 jaar, is het zeer goed mogelijk dat hij enkele jaren samen met Jozef heeft gewerkt als timmerman.

De vraag die ik me stelde is wat betekent het Griekse woord tektōn wat in alle vertalingen met 'timmerman' wordt vertaald. Volgens de verschillende woordenboeken is het iemand die werkt met hout of steen, in tweede instantie wordt aangegeven een handwerker (als tegenpool van een metaalbewerker of smid). Het is iemand die huizen bouwt of construeert, waarbij wij in het laatste geval zouden zeggen een architect.


Tags: Beroepen, Grieks, Markus, Talen, Timmerman
Gerelateerde onderwerpen: Grieks, Markus, Talen, Timmerman

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen