October 7, 2011

You are currently browsing the daily archive for October 7, 2011.

Yom Kippur

Vandaag begint ‘Yom Kippur’, wat wordt gezien als de heiligste dag van het jaar voor de Joden. Het is de dag van verzoening, van goddelijk oordeel en van het reinigen van de zonden. Het is een tijd om wandaden op te sommen en na te denken over gemaakte fouten. De gelovigen bidden op deze dag om vergeving van de zonden tussen mens en God en worden geacht de persoonlijke onrechtmatige daden tegen de medemens te corrigeren.

Tags: ,

Herbert-collectie: de Beer

In deze serie over schilderijen van de Herbert-collectie vandaag de beer. In de Bijbel zijn verschillende passages over dit grote dier, zoals de beer die door David gedood werd (1 Sam. 17:34)of de overbekende geschiedenis van de twee beren die 42 kinderen doodden, die met de hemelvaart van Elia gespot hadden en riepen naar Elisa: Kaalkop, ga op! (= “probeer hetzelfde eens!” 2 Kon. 2:23, 24).

Tags: , , ,

Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

Mattheüs 24: 9

Een overzicht van de belangrijkste (kranten)koppen van de afgelopen dagen die met christenvervolging te maken hebben, of hier naar neigen.

Tags: