Yom Kippur

Vandaag begint ‘Yom Kippur’, wat wordt gezien als de heiligste dag van het jaar voor de Joden. Het is de dag van verzoening, van goddelijk oordeel en van het reinigen van de zonden. Het is een tijd om wandaden op te sommen en na te denken over gemaakte fouten. De gelovigen bidden op deze dag om vergeving van de zonden tussen mens en God en worden geacht de persoonlijke onrechtmatige daden tegen de medemens te corrigeren.

Tags: ,

Stuur naar Twitter