October 8, 2011

You are currently browsing the daily archive for October 8, 2011.

De zuilen van Salomo

Nee ik ga het niet hebben over Jachin en Boaz, hoewel dat volgende de Bijbel twee zuilen waren die door koning Salomo waren opgericht in de tempel (1 Kon. 7:21). Ik kwam in mijn archief nog een paar foto’s tegen van mijn bezoek aan het park Timna ten noorden van Eilat en daar zaten een paar schitterende foto’s bij van deze rotsen.

Tags: , , ,

De laatste tijd verschijnt de naam van Mattheus van der Steen weer in de krantenkoppen omdat de geclaimde genezingen die hij in Birma heeft gedaan gedaan niet hebben plaatsgevonden. Persoonlijk heb ik altijd al moeite gehad als iemand gaat rondbazuinen dat hij mensen heeft genezen in een ver en moeilijk te controleren land, temeer daar in de Bijbel vaak wordt opgeroepen dat degenen die genezen zijn hun mond moeten houden (cf. Mark. 6:43). Maar goed dat terzijde, als reactie op deze aantijgingen vindt deze directeur van TRIN dat er nu een keurmerk op wonderen moet gebeuren.

Nu zullen veel mensen het niet weten maar zo’n keurmerk bestaat al. In Lukas 13:23 vraag iemand aan Jezus Heere, zijn het weinigen, die zalig worden? en het antwoord hierop is toch wel gelijk aan het veronderstelde keurmerk die TRIN wil hebben:

24 Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen, 25 namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal antwoorden en tegen u zeggen: Ik weet niet waar u vandaan komt. 26 Dan zult u beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderwijs gegeven. 27 En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van Mij, allen die ongerechtigheid bedrijven. 28 Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, wanneer u Abraham, Izak en Jakob en alle profeten in het Koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen. 29 En daar zullen er komen van oost en west, van noord en zuid, en zij zullen aan tafel gaan in het Koninkrijk van God. 30 En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.

Het keurmerk is dat je in de hemel komt of niet, mensen die alleen maar op winstbejag uit waren en deden alsof ze anderen konden genezen om zo alleen meer rijker en bekender te worden zullen niet worden erkent. Terwijl die blinde Birmezen die, of ze nu wel of niet kunnen zien, bleven geloven in Jezus wel naar binnen mogen.

Waarom zijn er altijd charlatans die op allerlei manieren proberen mensen te beïnvloeden alleen maar om eigen gewin. Waarom zijn er altijd goedgelovige mensen die hier altijd weer intrappen. Misschien moeten we wat meer de Bijbel lezen en doen wat daar instaat, niet alles aan de grote klok hangen, maar gewoon geloven dat God ons zal leiden.

Tags: ,

In onze kleine minireeks over Psalm 83 (hier deel 1, 2 en 3) vandaag de Amalekieten welke in Ps 83:8 wordt genoemd. Zoals een vorige keer al aangegeven wijst de vermelding van Amalek erop dat deze psalm voor de ballingschap is geschreven, omdat ze daarna niet meer als volk voorkomen in de geschiedenis.

De Amalekieten waren een nomadisch volk welke ten zuiden van Israël in het noordelijke deel van het Sinai-schiereiland en Negev leefden. Het volk stamt af van Amalek de zoon van Eliphaz, de zoon van Ezau (Gen. 36:2). Op basis van deze afstamming zou je denken dat ze vrienden zouden zijn van Israël, maar het was het eerste volk die hen tijdens de Exodus uit Egypte aanviel (Deut. 25:18) en niet op een heldhaftige manier maar vanuit de rug in de buurt van Rafidim (Ex. 17:8-16). Het is om deze reden dat vermeld wordt dat de strijd van de HEERE zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie! (Ex. 17:16) en sindsdien wordt Amalek voortdurend vermeld als een van de grootste vijanden van Israël (Deut 25,17-19, Richt. 3:13; 6:3,33). Zo lezen we dat Saul met de Amalekieten streed (1 Sam. 15:1-8) en later ook van David (1 Sam. 27:8; 30:1-20).

Van de Amalekieten zijn de namen van twee koningen bekend die allebei Agag heetten (Num. 24:7; ! Sam. 15) en op basis hiervan heeft men gedacht dat de naam eerder een (ere)titel was. Dit wordt ondersteund in door Haman die een Agagiet wordt genoemd (Esther 3:1) en ook in de geschiedenis met Esther de hoofdrol speelt als aartsvijand van het volk Israël. Het is dan ook niet vreemd dat we in Psalm 83 Amalek tegenkomen als één van de volken die samenspannen om Israël te vernietigen.

Tags: ,