October 19, 2011

You are currently browsing the daily archive for October 19, 2011.

Roos van Sharon

Ik ben een herfsttijloos van Saron

Hooglied 2:1

Het is altijd leuk om in boeken een verklaring te vinden voor een bepaalde plant in de Bijbel. Bovengenoemde vertaling is van Dr. M.J. Mulder (Hooglied, een praktische verklaring), waarbij hij aangeeft dat Herfsttijloos slechts een benadering en geen exacte weergave is van de bloemen of planten die genoemd zijn. De Herfsttijloos is een ‘affodille’, een plant van het geslacht der lelieachtigen, de ’slaaplelie’.

Op zich is de gedachte interessant, want de Herfsttijloos wordt ook wel eens de Naakte Juffer genoemd omdat als hij in de herfst bloeit nog minder bladeren zou hebben als toen Eva die droeg. Dit benadrukt nog eens het sensuele in dit Bijbelboek. Toch is deze plant niet zo ongevaarlijk als het lijkt, de naam “slaaplelie” doet al vermoeden dat het een giftige plant is. Bij het nuttigen krijg je dan ook verlammingsverschijnselen tot de dood erop volgt en je blijft tot het laatst bij je bewustzijn.

Dat de roos van Sharon deze plant kan zijn geweest is zeer goed mogelijk omdat hij van oorsprong uit het mediterrane gebied komt en ook veelvuldig voorkomt in Israël. Daarnaast blijkt uit de etymologie dat het om een bolplant moet gaan, wat de Herfsttijloos is.

Tags: , , ,

Voor hen die geïnteresseerd zijn in Akkadische boeken:

Title: The Abu Habba Cylinder of Nabuna’id (V Rawlinson Pl. 64)
Author: Nabonidus, King of Babylonia, 6th cent. B.C.
Contributor: Lau, Robert J.
Contributor: Prince, John Dyneley, 1868-1945
Note: inscription in Akkadian, notes in English; Leiden: Late E. J. Brill, 1905
Link: multiple formats at archive.org

Tags: ,

Vandaag kreeg ik een berichtje met daarin de volgende vraag: “er zijn steeds weer mensen die beweren dat Jezus fictief persoon is,terwijl er toch genoeg bewijs is voor…..”

Inderdaad wordt dit steeds meer gesteld, maar waarop wordt dit gebaseerd. Als eerste argument halen deze atheïsten aan dat de Bijbel een verzameling fictieve verhalen zijn en daarom ook de personen die hierin naar voren komen. Dit is een boute stelling daar als we naar het Nieuwe Testament kijken hierin veel gebeurtenissen worden genoemd die ook in andere literatuur uit die tijd worden genoemd. Zo lezen we in het Bijbelboek Handelingen dat een zekere Aquila met zijn vrouw Priscilla uit Rome was gevlucht voor keizer Claudius (18:2), ook Suetonius vermeld dit in zijn werk: Omdat de joden constant opwinding veroorzaakten op aandrang van Chrestus, verbande hij (Claudius) hen uit Rome. (Suetonius, Life of Claudius, 25.4).

Uit dit voorbeeld blijkt dat niet men niet kan stellen dat alles in de Bijbel fictief is en ten tweede dat al zeer vroeg de naam Christus in verband wordt gebracht met zijn volgelingen. Dat dit niet een vermelding op zichzelf is blijkt dat ook de schrijver Tacitus melding maakt over de christenvervolging door keizer Nero (64 n.C.) en beschrijft dat Christus tijdens de regering van keizer Tiberius door procurator Pontius Pilatus is geëxecuteerd. Ook Plinius maakt melding in een brief aan keizer Trajanus over de vervolging van christenen en dat hij zich verbaasde in de halsstarrigheid dat deze christenen liever doodgaan dan hun geloof op te geven. En inderdaad is dit een belangrijk punt dat Plinius aanhaalt, want waarom zouden zoveel mensen liever de dood ingaan als Jezus slechts een fictief persoon was.

Naast bovengenoemde voorbeelden zijn er nog verschillende andere uit deze periode, zoals Flavius Josephus, die melding maken van christenen en Jezus en ik denk dat dit soort buiten-Bijbelse bronnen al voldoende argumenten zijn dat Jezus geen fictief persoon was maar echt heeft bestaan.