‹ Spoken in de Bijbel (2)Online Boeken: Abu Habba Cylinder van Nabuna'id ›
Is Jezus een fictief persoon?
Gepubliceerd op 19-10-2011

Vandaag kreeg ik een berichtje met daarin de volgende vraag: "er zijn steeds weer mensen die beweren dat Jezus fictief persoon is,terwijl er toch genoeg bewijs is voor....."

Inderdaad wordt dit steeds meer gesteld, maar waarop wordt dit gebaseerd. Als eerste argument halen deze atheïsten aan dat de Bijbel een verzameling fictieve verhalen zijn en daarom ook de personen die hierin naar voren komen. Dit is een boute stelling daar als we naar het Nieuwe Testament kijken hierin veel gebeurtenissen worden genoemd die ook in andere literatuur uit die tijd worden genoemd. Zo lezen we in het Bijbelboek Handelingen dat een zekere Aquila met zijn vrouw Priscilla uit Rome was gevlucht voor keizer Claudius (18:2), ook Suetonius vermeld dit in zijn werk: Omdat de joden constant opwinding veroorzaakten op aandrang van Chrestus, verbande hij (Claudius) hen uit Rome. (Suetonius, Life of Claudius, 25.4).

Uit dit voorbeeld blijkt dat niet men niet kan stellen dat alles in de Bijbel fictief is en ten tweede dat al zeer vroeg de naam Christus in verband wordt gebracht met zijn volgelingen. Dat dit niet een vermelding op zichzelf is blijkt dat ook de schrijver Tacitus melding maakt over de christenvervolging door keizer Nero (64 n.C.) en beschrijft dat Christus tijdens de regering van keizer Tiberius door procurator Pontius Pilatus is geëxecuteerd. Ook Plinius maakt melding in een brief aan keizer Trajanus over de vervolging van christenen en dat hij zich verbaasde in de halsstarrigheid dat deze christenen liever doodgaan dan hun geloof op te geven. En inderdaad is dit een belangrijk punt dat Plinius aanhaalt, want waarom zouden zoveel mensen liever de dood ingaan als Jezus slechts een fictief persoon was.

Naast bovengenoemde voorbeelden zijn er nog verschillende andere uit deze periode, zoals Flavius Josephus, die melding maken van christenen en Jezus en ik denk dat dit soort buiten-Bijbelse bronnen al voldoende argumenten zijn dat Jezus geen fictief persoon was maar echt heeft bestaan.


Tags: Uncategorized

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen