‹ ChristenvervolgingDe zuilen van Salomo (2) ›
Handen wassen voor het eten...
Gepubliceerd op 22-10-2011

De Joden, vooral de Farizeeërs, zullen niets eten als ze niet eerst hun handen hebben gewassen. Dat hoort zo volgens hun oude traditie.

Markus 7:3 (Het Boek)

Hoe vaak wordt niet tegen kinderen gezegd dat ze hun handen moeten wassen voor ze aan tafel mogen gaan zitten om te eten. En ik kan me herinneren dat mijn moeder me dan haarfijn bovenstaande tekst noemde (zonder daar dan de Farizeeërs of Joden te noemen). Wat opvalt is dat er staat dat dit "volgens de overlevering van de ouden" is. Wat wordt hier mee bedoeld? In de wetten van Mozes heb ik dit niet kunnen terugvinden, dus het moet gaan om een andere overlevering.

Nu wil het geval dat in die periode er een mondelinge overlevering was van allerlei uitspraken van wetsgeleerden betreffende de tradities van het Joodse volk, deze werden in 200 n.C. samengesteld in wat we nu de Mishnah noemen. En inderdaad komen hier voorschriften in voor die gaan over het handen wassen voor het eten (Berakhot 8ev.). Het is dan ook zeer aannemelijk dat in de discussie tussen Jezus en de Farizeeërs en Schriftgeleerden het hierover ging. In de Mishnah staan veel gedeelten die zeer nuttig zijn en niemand zal ontkennen dat het "handen wassen" niet onzinnig was, want hygiëne is toch altijd een gezonde zaak.

Waar Jezus over valt is dat zijn tegenstanders zich bezig houden met allerlei regeltjes maar niet met de geboden van God zelf, waarbij Hij een tekst uit Jesaja citeert "Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan. Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn." (Jes. 29:13). Ze houden zich bezig met regeltjes die door mensen zijn verzonnen. Helaas zien we ook tegenwoordig soortgelijke uitwassen, in veel kerken vinden ze de traditie belangrijker dan de Bijbel en om dit in stand te houden zijn er catechismussen samengesteld en leerregels opgesteld. Ondanks dat er inhoudelijk niets mis is hiermee hebben deze vaak een belangrijkere rol dan de Bijbel zelf gekregen.

De gevolgen zijn dan soms ook verschrikkelijk, als Jezus Zijn discussie later uitlegt aan zijn discipelen komt Hij tot de volgende conclusie: "Wat de mens uitkomt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens." (Mark. 7:20-23). Moeten wij niet concluderen dat het juist deze dingen zijn waarop de wereld de kerk tegenwoordig afrekent? Is het daarom dat er zoveel misbruik in de kerk aan het licht komt? Dat er zoveel echtscheidingen in de kerk zijn vanwege overspel?

Het gaat daarom niet om de handen "fysiek" te wassen, maar om je zelf "geestelijk" te wassen, door naar het Woord van God te leven.


Tags: Markus, Uncategorized
Gerelateerde onderwerpen: Markus

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken