‹ Bijbelquiz (93)De kinnor ›
Valse eindtijdprofeten
Gepubliceerd op 23-10-2011

Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden.

Mattheus 24:11 (HSV)

In de bekende redevoering van Christus over de laatste dagen wordt ook genoemd dat er talrijke valse profeten komen. En als we, zoals sommigen beweren, nu in die tijd leven dan valt het inderdaad op dat er veel valse profeten zijn. Zo is er één die beweerde dat Christus 21 mei zou terugkomen en toen dat niet uitkwam bleek dat hij zich “vergist had” en dat het 21 oktober zou zijn, wel jullie kunnen dit artikel lezen dus ook dat is niet uitgekomen. Als deze man een beetje kennis had van de Bijbel dan had hij geweten dat niemand, zelfs de engelen niet, weten wanneer Christus terugkomt (vs. 36).

Dan heb je ook nog mensen die “grote tekenen en wonderen doen” (vs. 24) ook daarvan hebben we de laatste tijd verschillende voorbeelden gehoord. Ga je deze mensen controleren dan blijkt dat de blinden nog steeds blind zijn, de doden die opgestaan zouden zijn nergens meer te vinden zijn. En of het nog niet erg genoeg is zijn er ook nog geleerden die zich zelfs professor mogen noemen die hierin geloven.

En dan heb je ook nog van die simpele zielen die denken dat als het einde van een (Maya)kalender komt de wereld zal vergaan, terwijl ze er niet bij stilstaan dat de wereld niet vergaat als het laatste blaadje van de jaarlijkse scheurkalender eraf wordt gehaald.

Leven we dan niet in het einde der tijden? Sommigen zullen zeggen natuurlijk niet, eerst moet de grote verdrukking komen. Daarbij vergetend dat ieder jaar 100.000 christenen om hun geloof worden vermoord en deze zullen daar stellig anders over denken. Anderen zeggen natuurlijk, want er zijn vele oorlogen en geruchten van oorlogen. Maar kunnen zij een periode aanwijzen in de afgelopen eeuwen dat er geen oorlog was?

De eindtijd zoals in de Bijbel staat zal zeker komen en ik ben de laatste die zal zeggen dat veel dingen die nu gebeuren niet erg lijken op hetgeen in de Bijbel wordt besproken. Maar voor we onze mond opendoen en allerlei dingen gaan zeggen lijkt het mij verstandig om toch eens die passages in de Bijbel opnieuw te lezen en proberen te interpreteren wat ermee wordt bedoeld. En in die tussentijd hoeven we niet bang te zijn voor wat er gaat gebeuren en mogen we uitkijken naar de wederkomst van Christus.


Tags: Eindtijd, Mattheüs, Uncategorized
Gerelateerde onderwerpen: Eindtijd, Mattheus

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs