‹ Muziek in de Bijbel: AfgoderijHerfst ›
Muziek tijdens de Exodus
Gepubliceerd op 31-10-2011

In onze serie over muziek hebben we al verschillende keren aandacht gegeven aan overeenkomsten met de Egyptische muziek. Dit betekent niet dat de de muziek in de Bijbel puur Egyptisch is, het is veeleer zo dat verschillende elementen zijn overgenomen toen ze daar verbleven en het ligt zeer voor de hand dat er zich een eigen stijl ontwikkelde toen de Exodus begon. Het is dan ook interessant om te kijken of er vermeldingen zijn van muziek in deze periode.

De vorige keer beschreef ik al de reidans en beurtzang voor het gouden kalf (Ex. 32:18) en omdat dit een religieuze aangelegenheid was zou je verwachten dat ook bij de eredienst rondom de tabernakel soortgelijke vermeldingen zijn. Het is echter opvallend dat op de belletjes aan de zoomen van de hogepriester (Ex. 28:33-34) en het blazen op de sjofar tijdens Rosh HaShana (Lev. 23:24) is er nog maar één passage waar aandacht wordt besteed aan religieuze muziek.

De zilveren trompetten (Num. 10:2ev.) waarop de priesters bliezen werden gebruikt tijdens offerceremonies (Num. 10:10), maar uit de context blijkt dat deze voornamelijk dienden voor andere doelen zoals het geven van signalen tijdens oorlogssituaties (Num. 10:9), en als signaal bij het opbreken van het kamp (Num. 10:5-6). Uit dit laatste blijkt dat de Exodus, ondanks het vele gemor, een goed georganiseerd gebeuren was.

Sommige geleerden menen dat er tijdens de Exodus weinig over muziek wordt gesproken omdat de Joden geen gelegenheid hadden om muziekinstrumenten mee te nemen of te maken. Zelf denk ik dat dit op een misvatting berust omdat uit bovengenoemde passages duidelijk blijkt dat er wel degelijk muziek werd gemaakt. Daarnaast is uit deze periode twee van de bekendste liederen overgeleverd die ook tegenwoordig nog veel wordt gezongen, nl. de lofzang van Mozes (Ex. 15) waarin wordt bezongen hoe God de Joden heeft gered van de Farao, en direct daarna de lofzang van Mirjam (Ex. 15:20) die over hetzelfde gaat en waarbij als muziekinstrument de tamboerijn wordt genoemd en dat er ook bij gedanst werd.


Tags: Exodus, Leviticus, Muziek, Numeri
Gerelateerde onderwerpen: Muziek

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken