November 3, 2011

You are currently browsing the daily archive for November 3, 2011.

De gitaar in de Bijbel

eer hem met vreugdedansen, met spel op gitaren en fluiten,

Psalm 150:5 (Groot Nieuws 1996)

Als een bepaald woord niet duidelijk is in een bepaalde passage dan is het altijd leuk om te kijken hoe dit in de verschillende Bijbels is vertaald. Zo komen we in bovengenoemde tekst het woord minnim tegen dat misschien ook nog in Ps. 45:9 wordt gebruikt. Alle vertalingen en ook al mijn christelijke commentaren gaan er vanuit dat het om een snaarinstrument gaat. Als dat zo is, dan zal het waarschijnlijk een soort harp of lier zijn geweest.

Interessant is dat Joodse commentators, zoals Ibn Ezra en Saadiah Gaon, een geheel andere oplossing geven, zij zien minnim als het meervoud van min (=”soort”) waardoor je de tekst kan vertalen met “prijs Hem met minnim met veel soorten muziekinstrumenten en één melodie”.

Los van deze verklaring, het voorstel van de Groot Nieuws Bijbel dat het een gitaar zou zijn kan nooit kloppen, want ondanks dat de ontstaansgeschiedenis van dit schitterende instrument al eeuwen aan de gang is, bouwde Antonio de Torres Jurado pas in
1884 de eerste gitaar zoals wij die kennen.

Tags: ,