‹ Orgels in de Bijbel?De gordijnen van Salomo ›
Waarom deze website
Gepubliceerd op 08-11-2011

In mijn vorige artikel heb ik beschreven waaruit dit werk bestaat en ik krijg wel eens de reactie waarom ik dit nou allemaal doe en waarom ik al deze gegevens niet te gelde maak. Net als veel mensen die op de Bible Belt in Nederland wonen heb ik een christelijke opvoeding gehad, en net zoals heel veel mensen komt de vraag naar boven of God wel bestaat. Meestal gebeurt dat als er iets in je leven gebeurd en je gaat nadenken over de zin van het leven. Bij mij was dat het geval toen ik in een paar jaar een aantal zeer grote tegenslagen had, waaronder een jaar revalidatie van een kleine hersenbloeding. In die periode kwam de grote vraag naar boven of God wel bestaat. Van veel kennissen had ik natuurlijk wel eens gehoord dat de Bijbel vol met fouten is en ik kwam tot de conclusie dat de simpelste en snelste methode om het bestaan van God te bewijzen of te ontkrachten was de Bijbel grondig te bestuderen en daarbij te letten op onnauwkeurigheden. Het eerste wat me opviel was dat er veel vertalingen waren die schijnbaar sommige verzen totaal anders vertaalden. Om hiervan niet afhankelijk te zijn begon ik de grondtekst te leren en nam Grieks als startpunt, na een tijdje kwam ik erachter dat er van het Nieuwe Testament verschillende bronteksten waren en de geruchten gingen dat hier veel verschillen tussen zaten. Dus begon ik naar deze verschillen te zoeken en omdat ik al in de jaren 80 van de vorige eeuw een computer had begon ik deze meteen te digitaliseren en markeerde deze verschillen. Daarnaast maakte ik regelmatig aantekeningen als iets me niet duidelijk was, veelal op papier omdat de schijfcapaciteit van de computer zeer beperkt was (alles moest op een cassettebandje, incl. het programma). Later breidde ik deze studie uit naar het Oude Testament en in de loop der jaren had ik zo verschillende ordners vol geschreven. Na een paar jaar kwam ik tot het besef dat het allemaal niet zo simpel en snel ging als ik had gedacht. Weliswaar had ik veel verschillen gevonden in de grondteksten maar die hadden allemaal betrekking op overschrijffouten en soms een enkele keer dat een vers was weggelaten of was toegevoegd. Ondertussen had ik nog niets bewezen behalve dat de Bijbel in de loop der eeuwen zeer consistent was overgeschreven, wat me enorm verbaasde.

In deze jaren besloot ik dan ook regelmatig een andere methodiek te gebruiken om het bestaan van God te bewijzen of te ontkrachten. In Genesis en verschillende andere Bijbelboeken had ik gelezen dat God de aarde en het universum had geschapen en dat dit alleen al een bewijs was voor Zijn bestaan. Ik heb een astronomische achtergrond en besloot me dus hierop te richtten. Echter al gauw kwam ik erachter dat het universum zo complex in elkaar zat en dat er zoveel "toevalligheden" waren dat, ondanks de miljarden jaren van de evolutietheorie, het universum niet oud genoeg was om een aantal zaken te verklaren, zoals bv. het leven op aarde of de Arp-objecten. Om nog maar te zwijgen van de problematiek dat de uitdijing van het heelal vs. de hoeveelheid materie niet met elkaar in overeenstemming zijn. Een van mijn conclusies was dan ook dat het universum onderdeel moest uitmaken van een groter geheel en dat de "orde" of zoals je wilt "natuurwetten" alleen tot stand konden komen door een intelligent wezen. De krampachtige afwijzing van Stephen Hawking dat naast de Big Bang de enige optie het bestaan van een hoger intelligent wezen was volgde ik dus niet. De vraag die ik me stelde was dan ook als er een intelligent wezen was die aan de grondlegging van het ontstaan van het universum lag, zou dit dan de God van de Bijbel zijn. Natuurlijk hoefde ik niet te verwachten dat de antieke schrijvers een modern beeld zouden schetsen en dat veel zaken op een dusdanige manier waren opgeschreven volgens de stand van de wetenschap uit die periode.

Het is dan ook om die reden dat ik veel "wonderen" heb bestudeerd en in de loop der jaren heb ik verschillende van mijn bevindingen op deze weblog gezet. Veel waren te verklaren dankzij de moderne wetenschap die me ter beschikking stond. Bv. als we lezen dat de Jordaan droog viel aan het eind van de Exodus staat er ook vermeld waar dit gebeurde (nl. bij de plaats Adam) en dat dit gemakkelijk was te verklaren door een kleine aardverschuiving. Dit gedeelte van het wonder was te verklaren, maar het was wel heel toevallig dat het nou net gebeurde op het moment dat het volk wilde oversteken. Was dit dan toch een ingrijpen van God? Je kunt dit achteraf natuurlijk toeval noemen en zeggen dat dit soort wonderen tegenwoordig niet meer voorkomen. Nu wil het geval dat ik zelf ook zo'n soort "wonder" meemaakte die absoluut niet met de moderne wetenschap is te verklaren. Vlak voordat ik mijn hersenbloeding kreeg, werd mijn dochter ernstig ziek en had die naar het Wilhelminakinderziekenhuis gebracht. De artsen hadden verschillende foto's gemaakt en waren tot de conclusie gekomen dat er geen redding meer mogelijk was. In deze consternatie had zowel mijn vrouw als ik nog geen tijd gehad om iemand op de hoogte te brengen en juist op het moment dat de artsen mij vertelden dat er geen redding mogelijk was ging in de dokterskamer de telefoon over en een dame vertelde dat tijdens haar gebed ze op haar hart had gekregen om dat nummer te bellen en naar mij te vragen en te zeggen dat alles goed zou komen. Niet veel later was mijn dochter helemaal beter en de artsen hadden hier geen enkele verklaring voor. De eerste foto's bewezen duidelijk dat zij een correcte diagnose hadden gesteld en aan hun kennis viel niet te twijfelen. Ondanks dit wonder was ik dus de Bijbel gaan bestuderen en probeerde een wetenschappelijke verklaring te krijgen over het al dan niet bestaan van God. Om een verhaal kort te maken, mijn conclusie was dat het zeer voor de hand lag dat God bestaat. Mijn tweede conclusie was, als God bestaat ga ik dan in Hem geloven en navolgen of niet. De keuze was om Hem te volgen.

Zoals gezegd had ik in al die jaren een grondige studie gemaakt, had heel veel aantekeningen gemaakt en steeds meer kennissen vroegen aan mij om kopieën hiervan. Omdat dit nogal lastig was besloot ik om deze op een website te zetten zodat ze hier naar behoefte gegevens uit konden halen. Sindsdien ben ik begonnen met het digitaliseren van al mijn aantekeningen en was eerst alles nog in "harde" tekstdocumenten, al gauw zette ik dit om naar een database zodat de kruisverbanden gemakkelijker te maken waren en ik dit niet steeds hoefde uit te leggen aan de bezoekers. In de loop der tijd kreeg ik steeds meer emailtjes van mensen die meer informatie wilden hebben en om dit in te perken begon ik een weblog. Nu, na al die jaren, bestaat mijn website uit verschillende duizenden onderwerpen, tienduizenden aantekeningen en honderdduizenden referenties. En iedere maand komen tienduizenden bezoekers die ruim 100.000 pagina's bekijken. Dit was nooit mijn bedoeling geweest, maar zou het kunnen zijn dat juist door de gebeurtenissen in mijn leven en door mijn zoektocht op papier en in de computer te zetten God mij zo wilde gebruiken dat anderen (zoals jullie) hier gebruik van konden maken?


Tags: Website, Website news

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken