November 9, 2011

You are currently browsing the daily archive for November 9, 2011.

Het is als met een instrument, bijvoorbeeld een fluit of citer. Als er geen verschil tussen de tonen is, hoe kan men dan horen welke melodie er wordt gespeeld?

1 Cor. 14:7 (NBV)

In onze reeks over muziek en muziekinstrumenten in de Bijbel viel het me op dat we tot nu toe nog geen instrumenten hebben behandeld welke in het Nieuwe Testament voorkomen. Ook hier zien we alledaagse instrumenten zoals de aulos, de fluit, en uit de beschrijving die Paulus geeft blijkt dat je meerdere tonen uit dit instrument kan halen. Het woord zelf is afgeleid van een woord dat “blazen” betekent en geeft dus al aan dat het om een blaasinstrument gaat. Er zijn een tweetal varianten van dit blaasinstrument, de eerste bestaat uit een lange en korte pijp en hadden een dubbelriet. Het was dus een voorloper van de moderne hobo. De korte pijp werd gebruikt voor de melodie, terwijl de lange als begeleiding diende. De tweede variant was eenvoudiger en bestond alleen uit de korte pijp.

Tags: , , ,