‹ MuizenOnder de ceders liggend ›
Kristallnachtherdenking of niet...
Gepubliceerd op 13-11-2011

Soms vraag ik me af waarom we nog gebeurtenissen herdenken als we die gebeurtenissen niet meer willen herdenken en ze subtiel vervangen door andere zaken. Bijvoorbeeld de Kristallnachtherdenking, die afgrijselijke nacht van 9 op 10 november in 1938. Die nacht dat duizenden woningen en winkels van Joden en hun synagogen en gebedshuizen werden vernield en in brand gezet. Een nacht waarin de haat tegen de Joden oplaaide en niemand opstond om hier iets tegen te doen. Die ochtend dat de straten bezaaid waren met een grote hoeveelheid glasscherven van de gesneuvelde winkelruiten.

Terwijl diezelfde haat nu weer de kop opsteekt en juist nu dit soort herdenkingen extra belangrijk zijn, vinden de organisatoren dat de aandacht niet meer hiernaar toe moet gaan maar zoals zij het zelf zeggen "Er dient ook stilgestaan te worden bij het feit dat ook in huidige maatschappij nog steeds groepen mensen worden gediscrimineerd op grond van afkomst, religie of seksuele geaardheid." Op zich een goed streven, maar is het niet hypocriet dat juist enkele van de groepen waarvan zij menen dat die gediscrimineerd worden, ook nu nog vol haat zijn tegen de Joden. Dat het zo erg is dat de Joodse school in Amsterdam tonnen per jaar moet uitgeven aan beveiliging omdat deze "gediscrimineerde groepen" deze school nog dagelijks bedreigen? Dat de sympathisanten van deze moderne herdenking van Kristallnacht openlijk op hun media hun antisemitisme spuien en terroristen ondersteunen die dagelijks raketten en mortieren op de Joden afsturen. Waarin hun haat tegen de Joden zo groot is dat opnieuw ruiten sneuvelen tijdens hun herdenking. Ik kan dan ook niet anders dan tot de conclusie komen, dat het inderdaad een herdenking is, namelijk een herdenking om de haat tegen de Joden levend te houden en om die in stand te houden. Een herdenking zoals Hitler die graag had gezien.

Gelukkig zijn er ook nog mensen die nog het afgrijselijke hiervan inzien en de slachtoffers van dit antisemitisme op een waardige manier willen herdenken en de aandacht willen vestigen op het huidige antisemitisme in de wereld. Die een echt ander geluid willen geven, die echt racisme willen stoppen en uitsluiten en die kleur bekennen omdat ze niet willen dat deze herdenking slachtoffer wordt van politieke propaganda.


Tags: Antisemitisme, Evenementen
Gerelateerde onderwerpen: Antisemitisme

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Korting op je studieboeken