‹ Blijspreuken in de BijbelKathedraal Amiens (Frankrijk) ›
Katwijkse dominee wil pak slaag voor 'zondig kind'
Gepubliceerd op 14-11-2011

Deze kop en nog veel meer soortgelijke verschenen vandaag in allerlei kranten. En natuurlijk zie je dat er meteen Kamervragen moeten komen (alsof zij de juiste instanties die door de overheid zijn aangesteld niet vertrouwen) en instanties als Het Nederlands Jeugdinstituut, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de stichting Defence for Children beoordelen het advies volgens het Leidsch Dagblad als onacceptabel, schadelijk en strafbaar.

Zonder op de problematiek zelf in te gaan, valt me op dat de kranten allemaal erg vaag zijn over wat deze dominee nu heeft gezegd of geschreven en dat ze zelfs (op het RD na) niet eens de moeite nemen om de bron te noemen waaruit deze dominee citeert, maar liever suggereren dat hij het zelf heeft gezegd. Als verweer zegt de predikant in het Reformatorisch Dagblad dat het Leidsch Dagblad een citaat uit het verband heeft gerukt. Vlietstra benadrukt dat er in de kerkbode van de kerk in Katwijk "slechts is geciteerd" uit werk van voormalig predikant Jacobus Koelman (1632 - 1695). "Aan de citaten heb ik geen enkele conclusie verbonden", vertelt de dominee. "Bovendien, wie de woorden van Koelman in het verband leest, ziet dat hij spreekt in liefde. Van enigerlei suggestie tot het aanzetten tot lijfstraffen of tot kindermishandeling in welke vorm ook distantieer ik mij ten enenmale."

Ondertussen heb ik het artikel zelf gekregen en hieronder weergegeven. Jullie mogen zelf oordelen wie gelijk heeft de journalisten of de dominee:


Tags: Journalistiek, Uncategorized

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

De Bijbelonderzoeker