November 22, 2011

You are currently browsing the daily archive for November 22, 2011.

Mist

Onze naam wordt op den duur vergeten, niemand herinnert zich onze daden nog. Ons leven verdwijnt als nevel, het lost op als mist die door de stralen van de zon wordt verjaagd en door haar warmte verdreven.

Wijsheid 2:4

Mist blijft mooi, hier een foto die ik vorig jaar maakte.

Tags: , ,

De laatste maanden heeft DePers een ware haatcampagne tegen  alles wat maar met de Joden of Israël te maken heeft. Zo schrijft Eva Ludemann vandaag weer eens de allergrootste onzin in het artikel “Vrouwen graag op de achterbank“, het begint al op de eerste regel: “Jeruzalem behoort alleen nog aan de mannen.” Onzin, het is een van de modernste steden in de wereld waar iedere vrouw rustig en ongestoord zelf kan rondrijden.

De tweede regel is ook een pertinente leugen: “Terwijl in de Arabische Lente vrouwen een prominente rol hebben, verdwijnen ze in Israël steeds verder uit het openbare leven.” In Israël verdwijnen vrouwen niet uit het openbare leven, in de Arabische landen daarentegen wel. Alleen al vandaag zag ik meerdere berichten dat het voor vrouwen niet meer veilig is om in Egypte alleen rond te lopen, dankzij die Arabische lente.

De derde en volgende regels, doet vermoeden dat hier iets vreemds aan de hand is, de beschrijving is zo absurd tot ik me plotseling herinnerde dat ex-Mossad hoofd Halevy een tijdje geleden een  opmerking had gemaakt over orthodoxe Joden die een gevaar zouden zijn voor Israël. Het blijkt dan ongeveer 1% van hen er extreme opvattingen op nahoud (maar ook in Nederland heb je extremisten die er vreemde opvattingen op na houden), maar dat ze boerka’s zouden moeten dragen wordt ook daar niet genoemd.

Vervolgens begint deze journaliste van formaat te schrijven dat het aan de God van de Joden (en christenen) ligt die ze Jaweh noemt. Dit moet een bewuste schrijffout zijn om zo de Joden en de christenen verder te kwetsen, daar nog nooit iemand de Godsnaam zo heeft geschreven. Vervolgens schrijft ze weer een leugen “neemt buurland Israël sluipenderwijs de seksuele segregatie in de maatschappij toe“. Zeer waarschijnlijk bedoeld ze daarmee de gay-parades met lesbische stellen die pas in Jeruzalem is geweest, die ze volledig omgekeerd presenteert als de waarheid. Maar deze journaliste is zo vervuld van haat tegen de Joden dat direct daarna weer een aantal sneren tegen die belachelijk geklede orthodoxe Joden worden aangehaald, aangevuld met verdere leugens.

Ze eindigt dan met “Maar links Israël is in verval. Vrede is uit, intolerantie – jegens niet-Joodse buitenlanders en met name Arabieren – is in.” Inderdaad zijn de linkse groeperingen in verval, om de simpele reden dat de Israëliërs hun leugens over de schijnbare vrede met de Arabieren beu zijn en omdat deze linkse partijen geen oplossing bieden voor de dagelijkse raketaanvallen van deze vredelievende Arabieren. Intolerantie tegen niet-Joodse buitenlanders heb ik nog nooit meegemaakt. Wel zijn er in Israël steeds meer stemmen dat ze de lang beloofde vrede van Oslo willen en dat de dagelijkse terroristische aanslagen van deze Arabieren uit de Gaza moeten stoppen, desnoods door deze met geweld te stoppen.

Het is triest dat Nederland zo tolerant is dat ze dit soort “neonazistische” kranten nog toestaan om deze antisemitische rotzooi te schrijven.

Tags: ,

Humor in de Bijbel

Vandaag had ik een gesprek met iemand en we kwamen op een gegeven moment op de vraag of er humor in de Bijbel is.

Als eerste komt het woord humor, eutrape’lia (“scherts, grap, humor, geestigheid”) maar één keer voor in de Bijbel en wel in Ef 5:4 waar het afhankelijk van de vertaling wordt vertaald met dubbelzinnige (NBV, WV95, GNB96), lichtzinnige taal (HSV), gekkernij (SV) zotte of losse taal (NBG51) en wel in de negatieve betekenis dat we het niet zomaar moeten gebruiken.

Als we uitgaan van de volgende definitie “Humor is het vermogen om iets wat grappig, amusant of geestig is aan te voelen, te waarderen of tot uitdrukking te brengen” dan zijn er zeker een aantal voorbeelden te noemen. Zo zijn er vele passages in Spreuken waar de spot wordt gedreven met de luiaard die zo moe is dat hij niet de puf heeft om zijn hand uit zijn bord te halen (19:24; 26:15), of de luiaard die zo bang is dat er een woeste leeuw midden in de stad is dat hij het huis niet uit durft (26:13). En ondanks dat Paulus waarschuwt dat we niet zomaar humor mogen gebruiken heeft in zijn eigen brieven toch regelmatig dubbelzinnige opmerkingen waar je om moet lachten, zoals “Wat ik doe, doorzie ik niet, want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat” (Rom. 7:15).

Of wat moeten we denken van Simson die de Filistijnen touwen laat maken en ze zo aan het werk zet dat ze wel 20 kilometer moeten lopen om erachter te komen dat ze gefopt zijn (Richt. 16:4-9). Ook een aardige is als Elia de Baal-priesters vraagt of hun god slaapt of in gepeins is (1 Kon. 18:27). Zo zijn nog vele andere voorbeelden te noemen, in ieder geval kunnen we niet zeggen dat de Bijbel saai is.

Tags: