‹ Prefect Pontius PilatusEuropa "to the rescue" ›
Redenen voor christenvervolging #4 godsdienst (slot).
Gepubliceerd op 24-11-2011

In deze serie over redenen voor christenvervolging wil ik een paar redenen noemen waarom christenen vervolgt worden. Dit doe ik geenszins om de vervolgers goed te praten. Maar we kunnen er denk ik wel wat van leren.

Door godsdienst worden misschien nog wel de meeste christenen vervolgd.

In bijna elk islamitisch land worden christenen vervolgd in de naam van de Koran.

Vooral degenen die van de islam bekeerd zijn. De Koran zegt namelijk “bestrijdt hen niet bij het Gewijde Bedehuis, zolang zij u niet daarin bestrijden. Doch indien zij u bestrijden, doodt hen dan. Aldus is de vergelding van de ongelovigen” (Sura 2, 191, deze en verdere vertaald door Kramers).

De geestelijke tegenstand die moslims krijgen moeten ze vergelden met moord.

Later zegt Mohammed “Bestrijdt hen die niet geloven in Allah” (Sura 9, 29), Moslims geloven dat dit goed is want Mohammed zegt ook “strijdt tegen hen; Allah zal hen straffen door uw handen en hen vernederen” (Sura 9, 14).

We kunnen de boodschap uit de Koran over ongelovigen als volgt samenvatten:

“Muhammad is de Boodschapper Allah’s, en zij, die met hem zijn, zijn heftig tegen de ongelovigen en barmhartig onder zichzelfen”(Sura 48, 29).

Ik laat nu expres weinig zien over wat de Koran zegt over de mensen van het Boek. Juist ook omdat Mohammed hier nog verdeeld over is. De ene keer zegt hij dat christenen nog behouden kunnen worden (Sura 2, 62) en de andere keer zegt hij “toen hebben wij [islamieten] tussen hen [christenen] vijandschap en haat opgewekt”.

De Hadith zijn er echter duidelijker over: “Ik zal alle Joden en christenen uit Arabië verdrijven, alleen moslims zullen overblijven” (Sahih Muslim 4366)

Niet alleen islamieten vervolgen christenen. Ook boeddhisten vervolgen onze broeders en zusters.

Onderstaande woorden komen van een christen uit Myanmar.

"I could bear everything else, but abusing my religion was the only one thing I could not tolerate. The military even pulled down churches and forced us to erect statues of the Buddha.”

(Vrije vertaling: Ik kon al het andere verdragen, maar het misbruiken van mijn geloof kon ik niet tolereren. Het leger vernietigde zelfs de kerken en dwongen ons om de beelden van Boeddha op te zetten.)

We zien hierdoor dat christenen wereldwijd door vele geloven vervolgd worden.

Soms lijkt het alsof we er niks of weinig aan kunnen doen.

Toch kunnen we voor onze broeders blijven bidden. We kunnen meedoen aan petities en we kunnen doneren aan organisaties die wel wat voor de vervolgde christenen kan betekenen.

Ondertussen hoeven we geen haat te koesteren tegen de vervolgers.

“Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.” (Romeinen 12:14)

Organisaties die iets kunnen betekenen:

www.opendoors.nl

www.sdok.nl

http://www.persecution.org/


Tags: Achtergronden Christenvervolging, Christenvervolging, Uncategorized
Gerelateerde onderwerpen: Christenvervolging

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken