‹ Augustinus over de VoorzienigheidBijbelquiz (101) ›
Wat als Maria geen maagd was...
Gepubliceerd op 17-12-2011

Ieder jaar rondom deze tijd verschijnen er weer allerlei artikelen waarin wordt beweerd dat het absoluut onmogelijk is dat Maria een maagd kon zijn. Standaard wordt dan de legende opgelepeld dat ze verkracht zou zijn door een Romeinse soldaat. Anderen pakken het wat subtieler aan en citeren de theologen, want als die het zeggen dan moet het wel zo zijn. En tot slot, als dit allemaal nog niet overtuigend genoeg is, wordt de bekende profetische tekst uit Jesaja 7:14 aangehaald waar we lezen: "Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen."

In ieder geval de conclusie moet voor de lezer duidelijk zijn: Maria was in ieder geval geen maagd. Uit ondertoon van dit soort artikelen blijkt duidelijk dat Maria seks moet hebben gehad, want om het met Moltmann (Der Weg Jesu Christi) te zeggen:

“Het is feitelijk ongepast om de maagdelijke geboorte historisch te noemen, laat staan ‘biologisch’; en moderne positivistische karakteriseringen van deze aard bewaren allesbehalve de bedoeling en waarheid van het verhaal. Wat ze eigenlijk doen is dat ze het kapot maken.”

Nu is mijn probleem niet zo zeer dat deze schrijvers de "maagdelijke geboorte" afwijzen, want het interesseert me totaal niet of Maria nu wel of geen seks heeft gehad. Wat mij wel interesseert is de adder onder het gras, dat deze schrijvers suggereren dat als Maria seks heeft gehad, dit dus met een mens moet zijn geweest en dat zij daarmee aangeven dat Jezus op zijn hoogst een messias was maar niet de Zoon van God. Hiermee raak je de kern van hun theologie, want als Jezus niet de Zoon van God is, dan was Hij gewoon een van de vele messiassen die in die tijd voorkwamen. Hiermee wordt het hele Evangelie ontkracht en dat blijkt dan ook bij het feit dat deze theologen net zo "kritisch" zijn bij de opstanding van Jezus. Want ook daar hebben ze twijfels bij, want menselijk gezien is dat onmogelijk.

Wat mij betreft, deze tekstkritische theologen vergeten dat God almachtig is en dat het voor God een fluitje van een cent is om de hele mensheid in één klap te vernietigen, dat Hij dat niet heeft gedaan maar op een moeilijke manier Zijn Zoon naar de aarde stuurt door een jong meisje te bevruchten en deze Zoon later laat sterven voor de zonde van de mensheid, geeft aan dat God om ons mensen geeft. Natuurlijk is deze bovennatuurlijke liefde niet te bewijzen, daarom heet het geloof. Maar het valt ook niet te bewijzen, dat het niet is gebeurd zoals in de Bijbel staat. Ondanks dat deze theologen beweren dat zij historische en biologische feiten weergeven, zijn het slechts niet te verifiëren theorieën en om het met de woorden van Moltmann zelf te zeggen "Wat ze eigenlijk doen is dat ze het kapot maken".


Tags: Christendom, Kerst, Maria
Gerelateerde onderwerpen: Christendom, Kerst

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen