‹ Oude Doos: Wijzen uit het OostenHooglied: Ik maak je als een merrie... ›
Werd Jezus geboren in een stal of in een huis
Gepubliceerd op 19-12-2011

en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

Lukas 2:7 (HSV)

En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre.

Mattheüs 2:11 (HSV)

Een andere punt waarmee men de onnauwkeurigheden van de Bijbel wil bewijzen zijn bovengenoemde verzen en de bijbehorende vraag "werd Jezus nou geboren in een stal of in een huis". Het is dan ook jammer dat deze critici zeer selectief lezen en niet de moeite willen nemen om naar de achtergronden van beide verhalen te kijken. Want als men de geschiedenis in Lukas leest dan zal men opmerken dat ze vanuit Nazareth naar Bethlehem trokken en dat vanwege de drukte van de "telling" er geen plaats was in een herberg of een huis. Omdat de weeën al waren begonnen, besloten ze uit te wijken naar de "beste plaats" die ze konden vinden, nl. de stal (die misschien naast de herberg lag). Bestuderen we de andere geschiedenis zoals Mattheüs die verteld, dan valt als eerste op dat Herodes nauwkeurig navraag doet over de omstandigheden en tot de conclusie komt dat het kind al best twee jaar oud kan zijn geweest en besluit om het zekere voor het onzekere te nemen om alle kinderen van twee jaar en jonger te doden (Mat. 2:16).

Het lijkt mij zeer onlogisch dat vanwege de "telling" welke in Lukas wordt genoemd het steeds zo druk bleef dat zelfs na twee jaar er nog geen ruimte was. Logischer is dat zodra de drukte voorbij was Jozef en Maria in een huis trokken. Waarbij we overigens niet moeten denken aan een luxe huis, want in die tijd waren de meeste huizen zeer eenvoudig. En natuurlijk moeten we kritisch blijven en stellen we de vraag of ze dan ruim twee jaar daar bleven. Dit hoeft niet het geval te zijn, want in Luk. 2:41 lezen we "En Zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem." Vanwege de drukte van dit feest is het zeer goed mogelijk dat Jozef en Maria uitweken naar een plaatsje in de buurt, zoals Bethlehem. Het is dus zeer goed mogelijk dat de wijzen (ook gezien hun lange tocht) pas veel later arriveerden en rondom het Pascha Jezus bezochten.


Tags: Bethlehem, Kerst

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Korting op je studieboeken