‹ Het aanleggen van een wijngaardBijbelquiz (104) ›
5 lessen uit de gesprekken tussen Job en zijn vrienden
Gepubliceerd op 08-01-2012

Wie kijkt naar het boek Job zegt vaak dat men leert omgaan met het lijden. Bij mij komt echter steeds weer de vraag op hoe mensen daarbij komen. Ik begin steeds minder van lijden te begrijpen als ik Job lees, maar ik begin wel steeds meer van mensen en van God te weten.

John Piper heeft ook een prekenserie over Job die eerlijk kijkt naar Job en niet gelijk zegt dat je gelijk wat leert over lijden.

De volgende 5 punten komen uit die prekenserie, beschreven met een eigen mening eronder.

1. Ware theologie kan vals zijn.

Als je het hebt over ware theologie zijn dit vaak theologische uitspraken die niet onjuist kunnen zijn (voor een christen). Je kan hierbij denken aan “Jezus heeft voor ons geleden” of “het loon van de zonde is de dood”.

Dit klopt, maar het kan fout toegepast worden! Als wij bijvoorbeeld zeggen dat iemand lijdt omdat het loon van de zonde dood is, kan dit helemaal verkeerd zijn. Uiteindelijk zal zonde tot de dood lijden, maar niet alle ziekte en lijden komt voor uit directe zonden die wij persoonlijk gedaan hebben. Het boek Job geeft echter verder niet aan waar het overige lijden vandaan komt. Ik kan alleen de zondeval aanwijzen, waardoor wij vandaag de dag nog steeds lijden.

Als je zulk soort uitspraken maakt, kan ware theologie dus vals zijn.

2. Lijden en geluk zijn niet in proportie.

Job zegt soms dat de zondaars wel in geluk leven (bijv. 21:30), maar waarom moet hij dan lijden?

In deze wereld is er nog geen gerechtigheid dat het lijden en het geluk evenveel zijn, of dat er meer geluk in het leven is. Dit leven brengt nou eenmaal lijden met zich mee, maar we mogen ons wel verheugen op een eeuwig geluk dat komen gaat.

3. Desondanks mogen we weten dat God regeert over alles wat met de mensen gebeurt.

Het is soms lastig om te zeggen dat God uiteindelijk alle touwtjes in handen heeft, maar dat is wel zo. We zien in Job dat Satan bij God komt, om te vragen of hij hem kan laten lijden. En God laat dit toe.

Waarom laat God dit toe? Misschien om ons iets duidelijk te maken (zoals Lewis zegt: Suffering is Gods Megaphone), maar kunnen we zeggen waarom er tsunami’s over een heel land gaan? Ik weet dat ik het niet kan. Ik kan er alleen wel bij zeggen dat veel rampen en heel veel lijden ook door mensenhanden komt, waardoor we weer kunnen terugkijken naar de zondeval.

4. Er is ook een wijsheid achter de willekeur die wij zien.

Wij denken vaak dat kwaad altijd bij goede mensen gebeurt. Maar bij heel veel lijden zitten er meer dingen achter. Dit kan dus inderdaad zijn dat iemand veel gezondigd heeft, waardoor hij lijdt, maar het kan ook zijn dat diegene op zoek naar God is en dat God hem reinigt om tot Hem te komen.

Dit kunnen wij niet allemaal weten, maar we kunnen ons wel laten dragen in de goedheid van God.

5. Klamp jezelf vast aan God.

We kunnen het niet zelf. En het onderwerp lijden blijft enorm moeilijk. Naarmate je langer lijdt, des te heviger de vraag opkomt: Waarom laat God dit toe?

Hier kun je niet tegen vechten, maar je kunt wel stil worden aan de Vaderhand van God.

Een pelgrimslied, van David.

HEERE, mijn hart is niet hoogmoedig,

mijn ogen zijn niet trots,

ook wandel ik niet in dingen

die te groot en te wonderlijk voor mij zijn.

Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust

en tot stilte gebracht,

als een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder,

mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is.

Israël, hoop op de HEERE,

van nu aan tot in eeuwigheid.

(Psalm 131)

De preek waar ik deze 5 punten hebt gehaald is hier te vinden:

http://www.desiringgod.org/resource-library/sermons/job-wrestling-with-suffering#/listen/full

Deze preek is onderdeel van een prekenserie over Job.


Tags: Bijbelvertalingen, Job, Ziekte
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelvertalingen, Ziekte

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin