Haardracht bij mannen

Als er iets is waar ik me absoluut niet in geïnteresseerd ben (en dat zullen mijn vrouw en kinderen direct beamen) dan is het mode. Mijn haar wordt gekortwiekt als mijn vrouw het te lang vindt. Dat ik toch een artikel hierover schrijf komt omdat ik pas een artikel las over de haarstijl van Jezus, wat zeer de moeite waard is om te lezen. De vraag die bij mij naar boven kwam, wat staat hierover geschreven in de Bijbel. Nu moeten we goed beseffen dat de Bijbel een grote periode bestrijkt en dat net als tegenwoordig de haardracht beslist onderhevig zal zijn geweest aan de mode. Zien we dat de soldaten bij de Assyriërs lang haar droegen, bij de Romeinen zien we dat het kort was, om maar een voorbeeld te geven.

Gelukkig zijn er wel een aantal passages die ons enig inzicht geven, waarbij we ook moeten letten of de voorbeelden gelden voor de gewone man, of alleen voor een specifieke doelgroep. Zo lezen we in Ezechiël dat de priesters “hun hoofd niet scheren, maar zij mogen ook de haarlokken niet vrij laten groeien. Zij moeten hun hoofdhaar behoorlijk knippen” (Ezech. 44:20). Hier staat tegenover dat Nazireeërs hun haar helemaal niet mochten knippen (Num. 6:5) en we zien dit dan ook terugkomen bij Samuel (1 Sam. 1:11) en Simson (Richt. 13:5). Een andere specifieke doelgroep zijn de rouwenden en we lezen dat bij rouw de haren aan de zijkanten van het hoofd niet afgeschoren mocht worden (Lev. 19:27; 21:5).

Ook van specifieke personen wordt iets verteld over hun haardracht. Van Absalom weten we dat hij eenmaal per jaar zijn haar liet knippen (1 Sam. 14:26) en dat deze dus zowel kort als zeer lang moet zijn geweest. Salomo zegt over zichzelf dat zijn haarlokken nat zijn van de dauw (Hoogl. 5:2) en gekruld waren (Hoogl. 5:11), er wordt in deze passages echter een specifiek woord “haarlokken” gebruikt en hoeft dus niet te slaan op al zijn haar.

Maken we een sprong in de tijd (en waarschijnlijk vele modes verder) dan belanden we in het Nieuwe Testament waar Paulus stelt dat lang haar niet past voor mannen (1 Cor. 11:14). Maar we moeten hier voorzichtig zijn, want Corinthe was een Griekse stad en was een totaal andere cultuur dan ten tijde van Salomo en Absalom.

Tags: , ,

8 comments

 1. theodor’s avatar

  Intressant mbt de OT-situatie… Kun je nog wat meer zeggen over de achtergronden, gedachten achter die specifieke voorschriften. Het lijkt me dat die Bijbelse voorschriften juist niet modegevoelig waren.

  Ook de NT-gedachten uit 1 Kor 11 worden weliswaar vaak gekoppeld aan de cultuur daar en toen, maar de argumentatie die Paulus geeft is nou juist tijdloos! Hij grijpt terug op de scheppingsorde…. Dus graag nog een vervolg ;)

 2. JP vd Giessen’s avatar

  Betreffende de OT-situatie valt er weinig meer over te vertellen, betreffende het dragen van haarlokken lezen we in Jeremia dat de heidenen geen haarlokken hadden (Jer. 9:26; 25:23; 49:32), wat dus blijkbaar afwijkend is t.o.v. de Joden. Het is om deze reden dat ook veel hedendaagse Joden nog steeds de bekende haarlokken dragen, dus inderdaad een mode die al eeuwen aanhoudt.

  Betreffende 1 Cor. 11:14-15 zou je kunnen stellen dat de haargroei van mannen over het algemeen minder is dan bij vrouwen en dat het daarom ongepast (onnatuurlijk) is als dit andersom is (de “natuur” in vs. 14). De vraag blijft wat onder “lang haar” wordt bedoeld, op Griekse afbeeldingen zien we dat het haar bij mannen vrij kort is (geen stekeltjes) t.o.v. de weinige afbeeldingen van Joden uit die periode. Strikt genomen denk ik dat we deze passage zo moeten uitleggen dat mannen niet hun haar moeten dragen zoals vrouwen en vice versa.

 3. Gerda’s avatar

  Weer eens wat anders om mannen te horen over de haardracht van mannen vanuit de Bijbel gezien… :)

  Het ´leert de natuur u niet´ heb ik nog nooit zo horen uitleggen. Dus nog ff een vraagje…
  Je zou dan toch kunnen denken dat een man z´n haar wel mag laten groeien, want dat is dan zijn ´natuurlijke´lengte, en dat zal vaker korter zijn dan bij vrouwen.

  Maar lang haar wordt hier voor de man een schande genoemd in Korinthe, en in Openbaring heb je een passage die heeft het over een man met vrouwenharen… dan wordt denk ik toch de lengte bedoeld. Dan lijkt het me wel weer pleiten voor redelijk kort haar… zodat hij er geen eer mee kan inleggen – want dat is voor een man juist een schande. Zou je dan kunnen zeggen dat de man het wel echt moet afknippen (zoals het aan vrouwen juist wordt verboden?)

  Je conclusie ben ik het trouwens mee eens. :)

  Ben wel benieuwd hoe Adam in het paradijs zijn haar heeft gehad.

 4. Sandra’s avatar

  Ik denk dat die regels over haardracht voor die tijd was en dat je het niet meer in deze tijd kan plaatsen.

 5. JP vd Giessen’s avatar

  Ik denk dat ik het verzoek van Theodor inwillig en later nog een artikeltje hierover zal schrijven. Ik wil eerst eens wat meer over de gestelde vragen nadenken en er wat meer over lezen. Dus heb allemaal even wat geduld ;)

 6. johan’s avatar

  Als ik het “‘leert de natuur niet”‘ eens nader beschouw, kom ik tot de conclusie dat de mannetjesdieren in de natuur altijd weelderiger en kleurrijker zijn dan de vrouwtjes, haan, pauw, leeuw, etc etc….
  Hoe dan ook, God ziet het hart aan, uiterlijke kenmerken dienen we niet te belangrijk te vinden.

 7. Mischa’s avatar

  In romans wordt vaak ook gezegd dat de Israëlieten zich al onderscheidden met hun haardracht in de tijd dat ze nog bij de Egyptenaren zaten.

  Ik vraag me zelf altijd af of dat wel waar is. Zij kenden toen namelijk de wet nog niet, het kan dus ook heel goed zijn dat Gods volk daarvoor een heel andere haardracht had.

  Scheerden ze zich toen met bronzen messen, denk je? Dat werd wel heel snel bot.

 8. JP vd Giessen’s avatar

  Zie voor een vervolg op dit artikel: Haardracht (2)

Comments are now closed.