‹ Ontsnapping uit de harem...Rare Bijbelverklaringen van Hooglied ›
Salomo had haarlokken
Gepubliceerd op 12-01-2012

zijn lokken zijn als dadeltrossen, ravenzwart.

Hooglied 5:11 (NBV)

Schijnbaar moet ik me bezig blijven houden met alles wat met haar te maken heeft want ook in Hooglied komen we passages tegen over hoe haar gedragen werd. Als onze dame Salomo begint te beschrijven dan zegt ze nl. ook iets over het haar van Salomo, dit is nl. zo zwart als van een raaf. Maar er wordt nog iets over gezegd en dat is dat zijn haarlokken taltāl zijn en dat is een moeilijkheid voor onze vertalers omdat dit woord alleen hier in de Bijbel voorkomt en dit zien we terug in de verschillende vertalingen: NBV "dadeltrossen", SV, HSV "krullend", NBG "golvend", WV95 "borstelig", GNB96 "wuivende palmen". Twee dingen vallen op bij deze vertalingen de eerste is dat deze lokken "krullend, golvend, borstelig" zijn. De NBV en de GNB96 willen echter een connectie maken met dadelpalmen en dat lijkt op het eerste gezicht vreemd.

Voor we hier verder op ingaan, wil ik eerst iets over de haarlokken zelf zeggen, want ook tegenwoordig zie je dat orthodoxe Joden deze dragen en uit de afbeelding is al te zien dat deze haarlokken vaak krullend zijn. Dat oudere vertalingen dus dit taltal met krullend hebben vertaald ligt voor de hand. De reden dat ze deze haarlokken ("payot") dragen, ligt in de opdracht in Lev. 19:27 waar we lezen "U mag de zijkanten van uw hoofd niet afscheren en de randen van uw baard mag u niet weghalen" (NBV).

Gaan we terug naar ons Hebreeuwse woord taltal dan zien we dat in het Mishna Hebreeuws hiermee "krullen, sloten" worden bedoeld. Moderne woordenboeken, zoals HALOT, suggereren dat het "dadel-pluim" betekent en dat het woord is gerelateerd aan het Akkadische zelfstandig naamwoord taltallu "stuifmeel van dadelpalm". Dat is de reden waarom sommige moderne Bijbelvertalingen als de GNB96 "wuivende palmen" hebben. De NBV met zijn "dadeltrossen" gaat nog een stapje verder en denken dat het om de vruchten gaat. Zelf wil ik niet zo ver gaan en denk dat we inderdaad aan het "stuifmeel van de dadelpalm" moeten denken. Als je nl. het stuifmeel van een dadelpalm bekijkt, zoals op de foto hiernaast (druk er eventueel op voor een vergroting) dan zie je dat die er inderdaad "borstelig, krullend" uitziet.

Zo zie je dat een vertaler niet alleen kennis moet hebben van het Hebreeuws, maar ook nog kennis van andere Semitische talen en in veel gevallen ook nog eens kennis van de cultuur of zoals hier van de natuur. Salomo had dus, zoals in Lev. 19:27 staat voorgeschreven, haarlokken en deze leken op het stuifmeel van de dadelpalm.


Tags: Bijbelstudie, Dadelpalm, Flora, Hooglied, Lichaam
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie, Dadelpalm

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Hadderech