‹ Het ezeltjeDe hovenier in De Klad in de Klassieken ›
Op de wagen van Amminadab
Gepubliceerd op 18-01-2012

Door de wagen van Amminadab herkende ik mezelf niet meer.

Hooglied 6:12 (WV95)

Soms zijn teksten moeilijk te vertalen, omdat we niet precies weten wat er nog mee werd bedoeld. Zo'n tekst is bovenstaande en dat het een lastige tekst is, blijkt uit het feit dat zelfs de NBV er een aantekening bij heeft gezet: "En plotseling voelde ik mij meegevoerd/ als op een wagen van mijn nobel volk – Betekenis van het Hebreeuws onzeker. Ook mogelijk is de vertaling: ‘Zij heeft mij doen rijden op vorstelijke wagens’, of: ‘Door de wagen van Amminadab herkende ik mezelf niet meer’."

De meeste vertalingen hebben dan ook deze tekst vertaald met "vorstelijke wagens". Maar het is altijd leuk om naar de alternatieve vertaling te kijken zoals de WV95. Volgens verschillende geleerden is de uitdrukking "op de wagen(s) van Ammi Nadib gezet" een oud gezegde, wat zo iets betekent als "met je fantasie aan de haal gaan" of "niet meer van deze wereld zijn". Nu is dit niet helemaal een slag in de lucht omdat een soortgelijke uitdrukking ook in het Akkadisch voorkomt,  en waarmee wordt aangegeven dat de persoon zijn helderheid, kalmte verliest. In de voorgaande verzen hebben we gelezen dat onze prins nadat hij niet bij zijn geliefde mocht komen, naar zijn landerijen was gegaan en in die context is het begrijpelijk dat hij niet helemaal zijn gedachten erbij had. Dat maakt deze alternatieve vertaling dan ook aantrekkelijk.

Andre LaCocque (Romance, She Wrote: A Hermeneutical Essay on Song of Songs) geeft een andere verklaring en gaat er vanuit dat met Ammi Nadib de persoon Amminadab wordt bedoeld, waar de ark werd gehuisvest toen David deze op een wagen naar Jeruzalem wilde brengen (2 Sam. 6). Hij vergelijkt dan ook de dans die in het volgende vers wordt beschreven (vs. 13), met de vurige dans van David.


Tags: Amminadab, Bijbelstudie, Hooglied
Gerelateerde onderwerpen: Amminadab, Bijbelstudie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel