‹ Dé klad in de klassieken – Jona LenderingWie is de Sulammitische in Hooglied ›
Tips tot bestudering van de Bijbel
Gepubliceerd op 21-01-2012

Regelmatig krijg ik wel eens opmerkingen hoe je nu de Bijbel moet bestuderen en waarom lezen alleen niet voldoende is. Daarom wil ik een aantal handreikingen geven zoals ik de Bijbel lees en bestudeer.

Als eerste probeer ik altijd thematisch te lezen, dat houdt in dat ik bijvoorbeeld of een compleet Bijbelboek achter elkaar lees of in zeldzamere gevallen dat ik alle gedeelten uit de Bijbel over een bepaald onderwerp lees. Het laatste kan nuttig zijn, maar heeft als nadeel dat je dan meestal al direct afhankelijk ben van andere boeken die aangeven waar die gedeelten staan, met als kans dat je dus stukken overslaat of al direct door het desbetreffende boek laat leiden. Zelf lees ik het liefst een geheel Bijbelboek achter elkaar.

Ten tweede, lees ik eerst het gedeelte in mijn Bijbel en probeer op die manier te begrijpen wat er staat. Snap ik een gedeelte niet dan pak ik een andere Bijbelvertaling en lees daar hoe het is vertaald. De SV, HSV, NBG zijn betrouwbare vertalingen die zo dicht mogelijk bij de grondtekst staan, en zijn om die reden geschikt om te weten wat er staat. De NBV, GNB96 en Het Boek zijn vrijer vertaald en voor de bestudering van de Bijbel minder geschikt, maar omdat ze in goed leesbaar Nederlands zijn geschreven een aanrader om het verhaal snel te begrijpen.

Ten derde, en hier komt het eigenlijke gedeelte van bestuderen, ik lees het desbetreffende gedeelte in de grondtekst en als ik een woord niet ken of begrijp zoek ik in een woordenboek het op. Dit gaat natuurlijk alleen op als je Hebreeuws, Aramees en Grieks kent. Maar vaak zie je dat specifieke woorden gebruikt worden om een situatie toe te lichten, die in een vertaling weggelaten worden. Denk bijvoorbeeld aan het woord "liefde", in het Grieks zijn hier verschillende woorden voor, met een net iets andere betekenis. Ken je deze talen niet, dan kan een interlineaire vertaling soms uitkomst bieden, maar mijn advies is wil je de Bijbel bestuderen, leer dan deze talen.

Ten vierde, vaak wordt een bepaalde tekst ook ergens anders in de Bijbel aangehaald. In Bijbelvertalingen zoals de SV, HSV en NBG zie je vaak parallelverwijzingen, deze geven vaak (niet altijd) een goed inzicht in zo'n stuk vanuit een andere kant belicht.

Ten vijfde, ik hoor jullie al zeggen wanneer mag ik nou eindelijk eens een boekje erbij halen waarin uitgelegd wordt wat ik lees. Deze stap bewaar ik altijd tot het laatst, want het is belangrijk dat je eerst een eigen indruk en interpretatie hebt gekregen van een Bijbelgedeelte en pas op het laatst teruggrijpt op een commentaar waarin alles al is voorgekauwd. Het punt is dat een commentaar door mensen met een bepaalde visie is geschreven en door het lezen hiervan ga je al gauw volgens hun denken het stuk bekijken. Dit is niet erg, maar beter is om eerst zelf een mening te vormen. Maar als je dan zo'n commentaar er op heb nageslagen, neem dan ook eens de moeite om nog een commentaar door iemand anders geschreven erbij te pakken, en dan het liefst van iemand met een andere visie. En bepaal dan waarom de ene visie beter is dan de andere.

Ten zesde, je hebt nu een klein beetje aan een Bijbelgedeelte geroken. Maar veel gedeelten van de Bijbel hebben te maken met geschiedenis, cultuur of de natuur. Voor de echte doorzetters is het zeer nuttig om ook eens in boeken die hierover gaan te lezen. Als je over de Babylonische ballingschap leest is het heel nuttig als je weet wie de Babyloniërs zijn. Of als je leest dat David zich verschool in de woestijn bij En-Gedi dat je weet waarom die woestijn er anders uitzag als die waar het volk tijdens de Exodus doorheen trok.

Ten zevende, om het nu te begrijpen of op zijn hoogst een klein beetje inzicht ervan te krijgen, gaan we de eerste zes stappen herhalen. Dit klinkt tijdrovend en dat is het ook, maar omdat je een heel Bijbelboek nu hebt gelezen weet je de globale indeling en zul je merken dat bij het herlezen er een hoop dingen plotseling veel duidelijker zijn. De afgelopen tijd heb ik Hooglied behandeld en ik denk zo'n vijf keer gelezen om er toch achter te komen dat ik sommige tekstgedeelten absoluut verkeerd had begrepen.

Tot slot, het gevaar dreigt als je zo diep in een Bijbelgedeelte bent gestort dat je erin blijft en steeds meer wil weten over zo'n gedeelte. Toch is het beter om dan met een nieuw gedeelte te beginnen. De vele vragen die je nog over het oude gedeelte hebt, schrijf die op en bewaar die. Als je later, wanneer je zo de gehele Bijbel hebt doorgewerkt, weer bij dit Bijbelgedeelte komt dan ga je die weer volgens de hierboven genoemde punten bestuderen en je zult zien dat je eigen visie veranderd is en daardoor een paar van je vragen zijn opgelost en er weer vele andere vragen bij zijn gekomen.

Via bovengenoemde punten kun je een hoop meer van de Bijbel te weten komen, maar we moeten niet vergeten dat de Bijbel een religieus boek is waarin God ons wil vertellen wat Hij met ons wil doen. Het is leuk dat je heel veel kennis op een gegeven moment van de Bijbel hebt, maar dat wil nog niet zeggen dat je het hebt begrepen. Ook de satan heeft een terdege kennis van de Bijbel, maar toch gelooft hij er niet in. Het is daarom van belang dat je altijd, in alle genoemde punten, in je achterhoofd houdt wat God je wil vertellen met een bepaald Bijbelgedeelte.


Tags: Bijbelstudie
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin