January 30, 2012

You are currently browsing the daily archive for January 30, 2012.

Qohelet = de prediker

De woorden van de Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem

Prediker 1:1 (HSV)

Al direct in het eerste vers komen we een moeilijkheid tegen, nl. het woord qōhelet “prediker”. De betekenis hiervan is enigszins raadselachtig, het werkwoord qāhal betekent “in elkaar te zetten, roepen” en is afgeleid van het zelfstandig naamwoord qāhāl “vergadering, samenkomst”.

Nu zijn er verschillende mogelijkheden wat qōhelet zou kunnen betekenen: 1) het is de voorzitter van de vergadering, 2) het is de leider, spreker, leraar of prediker van de vergadering, of 3) het is een lid van de vergadering. Elders in Prediker wordt qōhelet gebruikt in verband met uitspraken over zijn positie als koning in Jeruzalem (Pred. 1:12), zijn proclamaties over het leven (Pred. 1:2; 7:27, 12:8), en zijn leer van de wijsheid en het schrijven van wijze uitspraken (Pred. 12:9-10). Op grond hiervan betekent het dus waarschijnlijk “de leider van de vergadering” of “de spreker van de vergadering”.

De oplettende lezer zal gezien hebben dat ik in bovengenoemde tekst van de HSV het woordje “de” heb tussengevoegd en dat is niet zonder reden. Veel (Engelse) vertalers zien het woord namelijk als een titel “de Prediker”: “the Speaker” (NEB, Moffatt), “the Preacher” (KJV, RSV, YLT, MLB, ASV, NASB), “the Teacher” (NIV, NRSV), “the Leader of the Assembly” (NIV margin), “the Assembler” (NJPS margin). Ook de SV heeft dit zo vertaald “den Prediker”. Opvallend is dat alle gangbare Nederlandse vertalingen het woord als een soort (eigen)naam zien en het vertalen met “Prediker”. Gezien echter dat het zeer waarschijnlijk “de leider van de vergadering” is ben ik geneigd om het woord qōhelet als titel te zien.

Tags:

Prediker

Prediker is zonder meer een van de meest deprimerende boeken van de Bijbel, of zoals mijn dochter een tijdje geleden zei toen ze dit hadden behandeld “een boek waarin niets goed is”. Toch lijkt het mij een uitdaging om na Hooglied met dit boek verder te gaan. Er zijn hier een paar redenen voor, allebei de boeken zijn zeer waarschijnlijk van Salomo en dat roept meteen de vraag op waarom zo verschillend. Daarnaast is het een van de boeken die ik tot nu toe weinig heb bestudeerd.

Dat het van Salomo is blijkt al uit het eerste vers “De woorden van Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem“. Andere argumenten zijn de grote wijsheid (1:13, 16), grote rijkdom (2:8), talrijke dienaren (2:7), grote projecten (2:4-6 ), en het verzamelen, bewerken en geschriften van de vele spreekwoorden (12:9-10). Dit alles suggereert dat Salomo de auteur is, echter, vele geleerden ontkennen dit auteurschap op basis van taalkundige en historische argumenten en stellen dat het boek van veel jongere datum is. Zelf zie ik deze laatste visie als erg zwak, want het boek heeft net als veel andere boeken in de Bijbel een geheel eigen stijl. Dit laatste wil helemaal niet zeggen dat het daarom jonger is. Daarnaast is er nergens een verwijzing waaruit zou blijken dat Salomo niet de schrijver is geweest.

Tags: ,