‹ Voorganger(s) op de kanselAstronomie in Job - Sterren in het Zuiden ›
Het nutteloze van kennis
Gepubliceerd op 11-02-2012

Ik heb met heel mijn hart elke vorm van wijsheid onderzocht, want ik wilde alles wat onder de hemel gebeurt doorgronden. Het is een trieste bezigheid. Een kwelling is het, die de mens door God wordt opgelegd.

Prediker 1:13 (NBV)

Ook hier komen we weer een lastige tekst tegen, de schrijver heeft iedere vorm van wijsheid onderzocht. Volgens de woordenboeken is wijsheid of levenswijsheid de kunst om in alle levensomstandigheden juist te oordelen en te handelen. Maar het Hebreeuwse betekenis is dieper en geeft ook de wetenschap, de kennis van zaken aan, waarmee dan wordt bedoeld dat je het ook echt begrijpt.

Net als de vele passages "onder de zon" die we in dit boek vinden, slaat de passage "onder de hemel" op het menselijk perspectief van het leven op aarde zonder de hulp van een speciale openbaring van God. En vanuit dit menselijk perspectief blijkt dat het een trieste, treurige bezigheid is, of zoals er letterlijk staat "een kwade bezigheid". In 4:8 wordt het gebruikt als parallel met dat het "nutteloos" is. Iedere activiteit van de mens is uiteindelijk zinloos als het op eigen kracht, zonder Gods openbaring, gebeurt en om die reden is het nog zinlozer om deze activiteiten te onderzoeken.

Salomo, was als koning, in een unieke gelegenheid om mensen te ondervragen en hij zal stellig hebben gezien dat veel kennis, wijsheid is gebaseerd op verkeerde veronderstellingen, hij zal hebben gezien dat de mens deze vaak misbruikt om eigen voordeel eruit te trekken, of erger de wijsheid misbruikt om andere mensen verkeerd te informeren. Uiteindelijk zal blijken dat dit allemaal tevergeefs zal zijn, de waarheid zal toch boven water komen en als je serieus op onderzoek gaat zul je merken dat alles maar zeer tijdelijk en vluchtig is. Het is om die reden dat Salomo zegt dat dit onderzoek een kwade zaak is. Echter zou je dit onderzoek uitbreiden en ook Gods openbaring erbij betrekken dan komt alles plotseling in een heel ander perspectief te staan. Je ziet dat zaken die eerst nutteloos zijn, plotseling er wel terdege toe doen. Terwijl aan de andere kant je zult merken wat de mens werkelijk ertoe drijft met zijn handelingen.


Tags: Bijbelstudie, Prediker, Wetenschap
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie, Wetenschap

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel