‹ Bijbelquiz (111)Wantrouw uw broeders en zusters ›
Profaan taalgebruik in de kerk
Gepubliceerd op 26-02-2012

Vanochtend zat ik in een kerk en tijdens de dienst viel het me op dat de dominee de Godsnaam JHWH verschillende malen op verschillende manieren uitsprak. Nu weet ik dat het een trend is om steeds meer de vermeende uitspraak van de Godsnaam te gebruiken, zowel tijdens preken als in liederen. Zelf ben ik altijd wat behoudender en zal de Godsnaam altijd als HEERE uitspreken. Er zijn hier een aantal redenen voor:

1) We weten niet hoe de Godsnaam wordt uitgesproken en als men kiest voor een bepaalde uitspraak dan is het zeer goed mogelijk dat men hier later op terug moet komen. We hebben dit gezien bij de uitspraak Jehovah.

2) In het Nieuwe Testament zien we dat ook Jezus zelf God niet bij Zijn eigennaam aansprak maar als Heere. En de vraag komt dan al snel op zijn wij meer dan Jezus.

3) We geven hiermee aanstoot voor Orthodoxe joden, die op grond van hun traditie de Naam van God niet uitspreken, zich hierbij baserend op Exodus 20:7 waar staat: "Gij zult de Naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken" en op de consequentie als men dit wel doet: "want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam ijdellijk gebruikt".

Na de dienst werd ik aangesproken door een oude vrouw van Joodse afkomst, die zich hier behoorlijk aan had geërgerd. Tegen mij zei ze: Hij wist niet eens hoe hij de meest belangrijke naam moest uitspreken en in zijn onwetendheid flapt hij het gewoon eruit met zijn profane taalgebruik, zonder dat het nodig was. Ik moest toegeven dat ze gelijk had, want inderdaad gebruikte de dominee Gods Naam als een stopwoord, zonder erbij na te denken. Het was vloeken in de kerk.


Tags: Gemeente, Gemeente zijn, God, vloeken
Gerelateerde onderwerpen: Vloeken

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

De Bijbelonderzoeker