June 2012

You are currently browsing the monthly archive for June 2012.

De bloemen des velds…

In de Bijbel wordt veel gesproken over de bloemen des velds, nu het hoogzomer is, zijn in Israël de meeste natuurlijk allang uitgebloeid. In Nederland in de verschillende Bijbeltuinen staan de meeste dankzij de regenachtige periode nu pas in bloei. Hieronder een kleine compilatie hoe mooi deze bloemen zijn.

Lelie

Lelie

Mosterd

Citroen

Kumquat

Kaasjeskruid

Sedum Album

En natuurlijk mogen we niet onze kleine vriendjes, de “muntvlinders” vergeten, welke vrolijk dartelen over al deze bloesem.

Tags: , , ,

Toen ik laatst het luisterboek ‘the Reason for God’van Tim Keller luisterde, hoorde ik dat er geen bewijs voor God is, maar er zijn wel “clues” (aanwijzingen) voor God.

Hoewel dit idee zeker niet nieuw is leek het me leuk voor een artikelenserie.
In deze tiendelige serie wil ik dit jaar zoeken naar aanwijzingen of sporen van God. Ik zal proberen elke maand een nieuw artikel te publiceren.Ik wil deze sporen ook kritisch van beide kanten bekijken en ik nodig lezers ook uit om kritisch te kijken.

Ik zal bij elk artikel minimaal één bron noemen voor verdere verdieping.

Het eerste spoor: Het begin van het heelal

Ik wil hier stil staan bij het begin van het heelal. Als christen geloof ik namelijk dat God de schepper is van Hemel en aard. Embrechts noemt het heelal terecht de sterrenhemel (in: De Hemel) en benoemt het dan ook de tweede Hemel.

Op het vraagstuk of het heelal nu de Hemel is of niet wil ik niet op ingaan. Ik wil kijken of we sporen van God kunnen vinden in dit immens grote heelal. Ik moet direct eerlijk zeggen dat ik een leek op het gebied van het heelal ben. Ik probeer alleen kritisch te kijken naar de visies die bestaan in de kosmologie.

Richard Dawkins zegt in zijn ‘Age of Reason. The God delusion’ (niet te verwarren met zijn boek ‘The God Delusion’) dat het heelal niet per toeval is ontstaan.
De oerknal – waar niemand een antwoord op weet – heeft een bepaald aantal wetmatigheden voortgebracht. Volgens die wetmatigheden breidt het heelal zich nu nog steeds uit.

Creationisten zeggen vaak. Het heelal is het bewijs voor God, want atheïsten kunnen de oerknal niet verklaren. Dit is zeker een punt. Je hebt een mooie uitspraak, die volgens mij tot de organisatie Visje behoort, die zegt: ‘Dus eerst was er niets en dat explodeerde ook nog eens?’.
Hier kan ik weinig tegenin brengen. Het is natuurlijk natuurkundig onmogelijk om uit niets iets te maken zonder iets.

Dit levert voor atheïsten een enorm groot probleem op… Voor christenen ook, want hoe is God dan ontstaan?
Hoe God is ontstaan weten we niet, en kunnen we niet weten, want Hij heeft altijd bestaan.

In tegenstelling tot het heelal heeft God geen begin.

Bij het heelal kunnen we de volgende regels toepassen:

 1. Wat begint met bestaan heeft een oorzaak
 2. Het universum begon te bestaan
 3. Daarom heeft het universum een oorzaak

Als christen geloof ik dat:
4. De oorzaak van het heelal God is.

  Dit is het zogenaamde Kalam Kosmologisch argument. Om de eerste drie punten kun je filosofisch niet heen, tenzij je gelooft dat het heelal oneindig is.

  Dit is echter onmogelijk want:

  1. Als het universum oneindig was en zijn krachtbronnen niet (denk aan de zon!), zou elke energiebron al dood zijn (want die zouden anders al eeuwig branden!)
  2. De energiebronnen van het universum zijn echter niet dood (dat zien we omdat de zon nog brandt)
  3. Daarom is het heelal niet eeuwig
  4. Daarom had het heelal een begin
  5. Daarom heeft het heelal een eerste oorzaak gehad.

  Enkele kosmologische wetenschappers gaan hier tegenin. Zo heeft Penrose onlangs bewezen dat er iets was voor de oerknal! Namelijk een eerder universum en over enkele miljarden jaren breidt dit heelal zich niet meer uit en komt er wederom een oerknal.

  Dan blijft echter het vorige argument tot stand! Er moet een eerste begin geweest zijn!

  Wat kan dit begin dan geweest zijn?

  Sommige wetenschappers beschrijven dat er alleen veel hete stoffen waren die uiteindelijk een explosie (of implosie volgens sommigen) veroorzaakte, waardoor het heelal zich uitbreidt.

  We zien dat dit ook gebeurd en het schijnt dat het heelal zich in een perfecte cirkel uitbreidt. Dawkins noemt dit de wetmatigheden die de oerknal teweegbracht. Einstein zegt net zo iets als hij spreekt dat alles op elkaar reageert. Alles heeft in het eerste begin met elkaar contact gehad en alles is een reactie op elkaar. Dus het heelal heeft door die wetmatigheden een verklaring nodig.

  Nu komt het argument weer hoe oneindig dat heelal dan was voor de oerknal. Als dit oneindig was, had de oerknal eerder moeten gebeuren dan 13,7 miljard jaar geleden. Het had in de eeuwigheid moeten gebeuren. Dus zou de energie nu al op moeten zijn.

  We blijven er dus bij dat er een begin geweest moet zijn.

  1. Als God niet de verklaring is voor het universum, dan heeft het heelal geen verklaring of moet het in zichzelf verklaard zijn.
  2. Het heelal is niet zonder verklaring.
  3. Het heelal verklaart zich zelf niet
  4. Dus moet een God wel de verklaring van het universum zijn.

  Hoewel dit allemaal theoretisch te beredeneren valt is het natuurlijk geen onoverkoombaar bewijs voor het bestaan van God.

  Het is echter, naar mijn mening, wel een hele goede aanwijzing voor het bestaan van God.

  We zullen volgende keer kijken naar een volgende aanwijzing.

  Verder lezen:

  Atheïstische visie:

  -          S. Hawking – The theory of everything (waarvan soms wordt beweerd dat Hawking niet erkent dat hij het geschreven heeft)
  -          S. Hawking – The grand Design (persoonlijk niet gelezen, maar wordt soms aangehaald)

  Christelijke visie:

  -          Craig – All the Works of (m.n. Creation out of  Nothing, Reasonable Faith)

  Voor de rijtjes heb ik gebruik gemaakt van het overzichtswerk: Christian Apologetics – D. Groothuis

  Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

  Antwoord van de vorige keer:

  Het is in ieder geval zeker dat de jongen uit Sunem (2 Kon. 4:8-37) die overleed aan een zonnesteek nieste. Wat betreft het “niezen” van de Leviathan (Job 41:9) wordt meer de zware ademhaling bedoeld, het geluid dat hierbij wordt geproduceerd is kenmerkend voor veel dieren die in het water leven, denk bv. aan de walvis, maar ook aan reptielen zoals de krokodil. Ik geloof dat hiervoor in het Nederlands geen woord is en dat verklaart waarom zoveel omschrijvingen zijn gegeven in de verschillende vertalingen.

  De vraag van deze week:

  In de Bijbel worden veel muziekinstrumenten genoemd. De vraag is dan ook welk muziekinstrument wordt genoemd dat God bespeelde.

  Tags:

  Een Perzisch lied

  Voor alle Iraanse bezoekers en hen die van goede muziek houden een Perzisch liedje dat ik afgelopen zondag hoorde en waarvan men zo vriendelijk was om een vertaling op te sturen: Sjådim dar Ghodawand (de Naam van God). Zoals jullie van me gewend zijn is onder het video fragment de getranscribeerde tekst en de vertaling.

  1.
  Bå barbad tondtar soroed gånim,
  Bå sedåjè sandj hamdasj ghoeïem,
  Halleloejå, halleloejå,
  Djalal bar nåme Ghodåwand.

  Wij zingen met de trommel (Barbad)
  met het geluid van bekkens/cymbalen danken we God.
  Halleluja, Halleluja,
  Glorie voor de Naam van God.

  Refrein:
  Sjådim dar Ghodåwand
  Nåmasj motabårak,
  Sjådi konid ej farzandån

  Dast hå bar afråzim
  Galb hå rå boghsjåiem
  Djalal bar Ghodåwand goeïem

  Wij verheugen ons in God,
  De naam van God geeft zegen
  Wees blij, kinderen van God.

  Wij heffen onze handen op,
  Wij zullen onze harten openen,
  Wij zeggen Glorie aan God.

  2.
  Båriejé roeh rå betalabim
  Sjokro tasbih rå bedjå årim
  Hamdasj gånim, sjokrasj ghoeïem
  Ghodåje måst sjåjeste asj.

  Wij willen geestelijk groeien,
  Wij bidden en danken
  Wij bidden en danken, Hij mag dat ontvangen van ons.
  God is waardig.

  Refrein

  3.
  Masih Godhåjam rah ghosjåjam
  Nådio noeram rahnamåjam
  Dar sagtihå, dar tangihå
  Zaribe oest piroezi am.

  Christus opent de weg,
  Mijn leidsman wijst mij de weg,
  In moeilijkheden, in benauwdheid.
  In Hem heb ik de overwinning.

  Tags: ,

  Een tijdje geleden werd ik uitgenodigd om naar een doopdienst te gaan van enkele Iraniërs. Degene die me uitnodigde probeerde iedere verwachting van een “normale Nederlandse kerkdienst” weg te halen, waardoor de interesse alleen maar groter werd. Vandaag was het zover, ergens midden in de bossen in een groot herenhuis werd de kerkdienst gehouden en al bij de ingang werden we gastvrij onthaald en hoorden we al allerlei Farsi-muziek op de achtergrond. Ondanks dat we vrij  vroeg waren, was de zaal al helemaal vol. Waar nog ruimte was werd nog snel een stoel geplaatst en al gauw was ook de gang al helemaal vol, geen nood want op de brede trap naar boven konden ook nog enkele tientallen zitten. Op een beamer werden beelden geprojecteerd van de zanggroep en verschillende begonnen al mee te zingen.

  Bijna alle liederen werden zowel in het Nederlands als in het Farsi gezongen en er waren constant twee tolken die alles vertaalden, waarbij soms even een gemoedelijke discussie op gang kwam als een bepaald wordt niet werd begrepen. Want ondanks dat ze allemaal hun uiterste best deden om goed Nederlands te leren, zijn zinnen als “het geloof is met de paplepel naar binnen gebracht” moeilijk te vertalen. De doopdienst zelf was vrij eenvoudig, in de tuin was een groot plastic bad geplaatst, maar het waren de getuigenissen die indruk maakten.

  Zonder uitzondering waren ze allemaal vroeger moslim en sommigen waren gevlucht omdat ze al in Iran christen waren geworden, anderen waren om politieke redenen gevlucht en werden later christen. Het opvallende was dat niet een door evangelisatie of iets dergelijks tot geloof waren gekomen. Een van de dopelingen een jong meisje van hooguit 17 jaar vertelde dat ze in de gevangenis een visioen kreeg dat ze Isa (=Jezus) moest gaan volgen en omdat ze niet zo goedgelovig was wilde ze eerst een teken zien. Die zelfde dag werd ze vrijgelaten. Een andere had een verlamde arm, ook zij kreeg een visioen en nog diezelfde dag was haar arm genezen. Er was ook een jong gezin, die vanwege politieke redenen hadden moeten vluchten, zij kwam in Nederland aan terwijl hij illegaal in Griekenland ondergedoken zat. Zonder dat ze het van elkaar wisten begonnen ze over het geloof na te denken en ook zij kregen dromen dat ze Jezus moesten gaan volgen. Op de dag dat zij bad dat haar man naar Nederland mocht komen, ging een Griekse agent bij haar man langs met papieren om naar Nederland af te reizen. Wonderbaarlijke verhalen, voor een nuchtere Nederlander bijna niet te geloven.

  Het was zeker geen normale traditionele Nederlandse kerkdienst, de dienst was voor deze Iraniërs een feest en het gaf helemaal niet dat deze meer dan drie uur duurde. Ze maakten alle tijd om deze doopdienst uitgebreid te vieren.

  Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

  Antwoord van de vorige keer:

  De vraag van vorige week was redelijk gemakkelijk en ging inderdaad om Og, de koning van Basan (Deut.3:11),  die een metalen bed had.

  De vraag van deze week:

  Deze week weer eens een typische kennisquiz: iedereen niest weleens en natuurlijk komen we dit fenomeen ook tegen in de Bijbel. De vraag is dan ook wie er allemaal niest in de Bijbel.

  Tags:

  Nu mijn koning op zijn rustbed ligt,
  geurt mijn nardus zoet.

  Hooglied 1:12 (HSV)

  Een passage die in de diverse vertalingen verschillend wordt weergegeven. De vraag die de vertalers zich stellen is nl. waar bevind de koning zich, op zijn rustbed of aan een tafel. Het Hebreeuwse mēsab kon nl. zowel “een ronde (banket) tafel” als een “divan met kussens” betekenen. Om tot een keuze te komen zal men dus goed de tekst moeten lezen. De oudere vertalingen hebben meestal een tafel en baseren zich op de gewoonte dat belangrijke mensen vroeger (en dan vooral in de tijd van de statenvertalers) belangrijke zaken bespraken aan een tafel. Maar waarom willen de moderne vertalers het woord dan vertalen met rustbed. Is het omdat ze perse iets anders hier neer willen zetten of lag de koning inderdaad te rusten.

  In dat geval is het wel vreemd dat onze dame al aan het begin van Hooglied zich zomaar mocht begeven in deze slaapkamer. Nu wil het geval dat men vroeger op bedden bij de bankettafel lag, denk aan het Nieuwe Testament waar wordt vermeld dat Jezus met zijn discipelen lagen bij het laatste Avondmaal. Het moge duidelijk zijn dat ze niet met zijn allen gezamenlijk in bed lagen. Zo moeten we ook deze passage in Hooglied lezen, de koning lag met zijn raadslieden op bedden aan een bankettafel en de dame in kwestie mocht van een afstandje toekijken wat een hele eer was.

  Omdat het nogal warm is in het Midden-Oosten, gebruikte men allerlei parfumerie om de vieze lucht van zweet te verdoezelen. Zo liet de Egyptische Nefertite, de vrouw van farao Echnaton (1350 v.C.) haar gasten een zalfkegel op hun hoofd of borst dragen, gevuld met een mengsel van mirre-hars en andere geurende kruiden. Door de lichaamswarmte druppelde deze over de lichamen, waardoor de gasten heerlijk roken. Onze dame in Hooglied had blijkbaar een soortgelijke zalfkegel maar dan gevuld met Nardus, welke een heerlijke geur verspreid.

  Tags: ,

  Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

  Antwoord van de vorige keer:

  De eerste Europeaan, en waarvan de naam wordt vermeld,  die christen werd is Cornelius. We vinden zijn geschiedenis in Handelingen 10.

  De vraag van deze week:

  De meeste bedden waren vroeger van hout gemaakt, maar deze man bezat een metalen bed. Wie was hij en waar staat het in de Bijbel

  Tags:

  Assus

  Wij nu waren vooruitgegaan naar het schip en voeren weg naar Assus, waar wij Paulus aan boord zouden nemen, want zo had hij het ons opgedragen, omdat hijzelf te voet zou gaan. En toen hij zich in Assus bij ons gevoegd had, namen wij hem aan boord en gingen naar Mitylene.

  Handelingen 20: 13-14 (HSV)

  Assus was een zeehaven in het noord-westelijke deel van Klein-Azië en is het tegenwoordige Behram Köy, tegenover het eiland Lesbos. De stad was gebouwd op een 230 meter hoge rotspunt en ook nu nog zijn de indrukwekkende resten van de versterkingen te zien. De haven was beschermd door een dam en lag hierdoor beschut tegen de heersende noordenwind (Strabo, Geography xiii.I.57).

  Dat Paulus de 30 km  te voet ging, had als reden dat dit sneller ging en hij zodoende waarschijnlijk langer in Troas kon blijven zonder vertraging op te lopen voor zijn reis naar Jeruzalem.

  Tags: , ,

  Een van de leukste hobby’s is het opgraven van schatten, de meer serieuze mensen gaan daarna al snel over naar de eerste beginselen van de archeologie. Want het is toch wel leuk als je iets vind dat je ook weet wat het is. In landen zoals Israël is in ieder dorp dan ook wel een actieve vereniging van mensen die zich bezig houden met opgravingen van hun culturele geschiedenis en gelukkig zijn er ook in Nederland verschillende groepen die zich hier mee bezig houden. Het is dan ook ontzettend leuk dat op het afgelopen Romeinenfestival er een speciaal hoekje was ingericht voor de kinderen en waar ze mochten gaan zoeken naar “oude” Romeinse munten die in de grond verstopt zijn. Reken maar dat verschillende van deze kinderen later ervaren archeologen worden, want jong geleerd oud gedaan.

  Tags:

  « Older entries