June 10, 2012

You are currently browsing the daily archive for June 10, 2012.

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De eerste Europeaan, en waarvan de naam wordt vermeld,  die christen werd is Cornelius. We vinden zijn geschiedenis in Handelingen 10.

De vraag van deze week:

De meeste bedden waren vroeger van hout gemaakt, maar deze man bezat een metalen bed. Wie was hij en waar staat het in de Bijbel

Tags: