Een Perzisch lied

Voor alle Iraanse bezoekers en hen die van goede muziek houden een Perzisch liedje dat ik afgelopen zondag hoorde en waarvan men zo vriendelijk was om een vertaling op te sturen: Sjådim dar Ghodawand (de Naam van God). Zoals jullie van me gewend zijn is onder het video fragment de getranscribeerde tekst en de vertaling.

1.
Bå barbad tondtar soroed gånim,
Bå sedåjè sandj hamdasj ghoeïem,
Halleloejå, halleloejå,
Djalal bar nåme Ghodåwand.

Wij zingen met de trommel (Barbad)
met het geluid van bekkens/cymbalen danken we God.
Halleluja, Halleluja,
Glorie voor de Naam van God.

Refrein:
Sjådim dar Ghodåwand
Nåmasj motabårak,
Sjådi konid ej farzandån

Dast hå bar afråzim
Galb hå rå boghsjåiem
Djalal bar Ghodåwand goeïem

Wij verheugen ons in God,
De naam van God geeft zegen
Wees blij, kinderen van God.

Wij heffen onze handen op,
Wij zullen onze harten openen,
Wij zeggen Glorie aan God.

2.
Båriejé roeh rå betalabim
Sjokro tasbih rå bedjå årim
Hamdasj gånim, sjokrasj ghoeïem
Ghodåje måst sjåjeste asj.

Wij willen geestelijk groeien,
Wij bidden en danken
Wij bidden en danken, Hij mag dat ontvangen van ons.
God is waardig.

Refrein

3.
Masih Godhåjam rah ghosjåjam
Nådio noeram rahnamåjam
Dar sagtihå, dar tangihå
Zaribe oest piroezi am.

Christus opent de weg,
Mijn leidsman wijst mij de weg,
In moeilijkheden, in benauwdheid.
In Hem heb ik de overwinning.

Tags: ,