July 2012

You are currently browsing the monthly archive for July 2012.

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het was een makkelijke vraag deze keer. Wat je zag was een mezoeza en daarin staat een stukje van Deut. 6:4-9 en 11:13-21 (zie hier voor de tekst die in deze mezoeza zit)

De vraag van deze week:

Ook deze week is er weer een beeldvraag. Hoe worden deze stenen genoemd die je op de foto ziet. Het zou natuurlijk helemaal leuk zijn als je ook weet waar deze foto is genomen. (Exif informatie is natuurlijk uit de foto verwijderd)

Tags:

Jaren geleden ben ik ooit in contact geweest met een gelovige jongen die dolgraag een christelijke naam wilde hebben. Na lang bidden had God hem duidelijk gemaakt dat hij voortaan het leven door moest gaan met de naam Paulus, want had God hem beloofd hij zou een groot apostel worden. Het duurde niet lang of hij brak met de kerk omdat die duivels was en later hoorde ik dat hij in het buitenland was veroordeeld omdat hij verschillende kleine jongens had verkracht.

Een tijdje geleden hoorde ik het verhaal over een andere man die erg godsdienstig was. Bij alles vroeg hij aan God of het akkoord was of niet. Als iets niet gebeurde zoals hij had verwacht dan was het een aanval van de satan. Als je met hem communiceerde dan hoorde je altijd dat hij met God had gesproken en dat hij toch zo enorm geleid was. In de loop der jaren was hij regelmatig van kerk veranderd, want veel kerken waren door satan geïndoctrineerd en brachten een andere leer dan die hij verkondigde.
Op een dag ontmoette hij een zeer gelovig meisje die wel wat in hem zag. Al na enkele dagen bleek dat hij allerlei opmerkingen had betreffende het geloof van dit meisje. Hij had hier moet zijn God over gesproken en het was duidelijk dat ze zich moest bekeren en haar eigen kerk en vrienden moest achterlaten. Toen dit meisje hier niet mee akkoord ging en het uitmaakte, zag hij dit duidelijk als een zware verleiding van satan en voor hem was het duidelijk dat zij wel bezeten moest zijn anders had ze het nooit uitgemaakt.

Toen ik dit verhaal van meerdere mensen hoorde, kwam direct het idee op dat het een godsdienstwaanzinnige moest zijn. Mijn tweede gedachte was dat deze man in zijn ijver voor God zover ging dat hij niet meer luisterde naar wat God via Zijn boek de Bijbel had te vertellen, maar dat deze man nog alleen luisterde naar zijn eigen interpretatie hiervan en dat hij van God een eigen beeld had gemaakt. In de geschiedenis hebben we veel van dit soort voorbeelden gezien en het valt mij altijd op, hoe selectief deze mensen met de Bijbel zijn, als ze die überhaupt nog lezen. Mijn haren gaan altijd direct overeind staan als ik iemand hoor zeggen dat hij/zij vandaag met God heeft gesproken en dat Die dit of dat tegen die persoon heeft gezegd.
Wat dan opvalt is dat vaak wat zij als Gods boodschap ervaren regelrecht tegen de Bijbel ingaat, zodat je wel tot de conclusie moet komen dat ze of 1) niet een boodschap van God hebben gehad, of 2) God een zeer wispelturige God is die met tegenstrijdige boodschappen komt.

Dat laatste punt kan ik niet geloven, daar de Bijbel zeer consistent is en ik kan dan ook niet anders concluderen dat mensen die zich zo hypervroom gedragen en absoluut niet bereid zijn om te luisteren naar anderen bijna altijd godsdienstwaanzinnige zijn en dat de God en Zijn boodschap vergeten zijn. Echte christenen zijn ten alle tijde bereid om hun eigen ideeën te toetsen aan Gods Woord de Bijbel en bereid om zich te laten corrigeren.

Tags:

Bijbelquiz 132

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het antwoord was blijkbaar erg moeilijk, maar het is de Banias grot, waar het heiligdom van de afgod Pan was gevestigd. Het was op deze plek, die ook wel Caesarea Philippi wordt genoemd, waar Christus aan zijn discipelen vroeg “Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is?” (Mat. 16:13). Dus heel opvallend juist op een plek van afgoderij, maakte Christus duidelijk dat hij de Zoon van God was. Overigens voor iedereen die in Israël is geweest en de bronnen van de Jordaan heeft bezocht, moeten ook langs dit heiligdom zijn gelopen en ik dacht dan ook dat het om die reden vrij gemakkelijk zou zijn.

De vraag van deze week:

Ook deze week is er weer een beeldvraag. Wat dit moet voorstellen zullen de meesten wel weten, maar wat hoort hier in te zitten.

Tags:

Bijbelquiz 131

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Inderdaad wordt in Jer. 31:21 gesproken over wegwijzers of merktekens in de woestijn. Veelal waren dat opgerichte stenen, soms met een verfstof gekleurd. Hiernaast een foto van moderne wegwijzers in de Negev.

De vraag van deze week:

Omdat we langzaamaan in de vakantiestemming komen/zijn, deze keer weer eens een beeldvraag. Als cryptische omschrijving: Wie stelde welke vraag op deze plek.

Tags:

Een tijdje geleden vroeg iemand me of het wel geoorloofd was om in gebed aan God bepaalde dingen te vragen. Deze persoon was heel gelovig en toen ik hem aankeek, verklaarde hij dat God zo groot en machtig was en de mens zo klein en nietig dat het haast een absurditeit was om zomaar iets te vragen. Een tijdje later las ik de volgende Joodse gelijkenis die over deze vraag ging:

Er was eens een koning die een schitterende tuin bezat, waarop hij heel trots was. Hij stelde een man aan die de tuin moest onderhouden. Deze man moest spitten, planten, snoeien, bemesten en allerlei andere zaken die nodig waren om de tuin mooi en netjes te houden. Natuurlijk moest de hovenier ook voor zichzelf zorgen en daarnaast moest hij regelmatig benodigdheden kopen voor de koninklijke tuin. Durft deze hovenier iedere dag voor de koning te komen en te vragen wat hij nodig heeft? Hij werkt immers voor de koning!
Dit is niet het geval met een luie hovenier, iemand die niets doet voor de tuin en alleen maar aanneemt wat hem gegeven wordt om zo zijn gulzige verlangens te bevredigen. Durft deze luie hovenier voor de koning te verschijnen en te vragen: “Geef mij wat ik wens”.

Zo is het ook met het gebed. Wij zijn kinderen van God en mogen voor hem arbeiden, zouden wij dan niet aan God mogen vragen wat we nodig hebben?

Tags:

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Zowel in Psalm 60 vers 10 als Psalm 108 vers 10 wordt vermeld dat God zijn schoen werpt naar Edom.

De vraag van deze week:

Tegenwoordig hebben de meeste mensen een tomtom om hun weg te bepalen, gelukkig zijn er ook nog veel verkeersborden die aangeven hoe je naar een bepaalde plaats moet rijden. De vraag van deze keer is, wordt in de Bijbel ook verkeersborden genoemd.

Tags:

Vanochtend had we een studie over Psalm 59 en daar kwam ter sprake dat bij verschillende psalmen opschriften staan die verwijzen naar andere liederen. Zeer waarschijnlijk moest dan zo’n psalm op die melodie gezongen worden. Een zeer populaire moet het lied Altascheth (Verderf niet…)  zijn geweest, want het komt maar liefst vier keer voor (Ps. 57:1, 58:1, 59:1 en 75:1) .

Je begint dan wel erg nieuwsgierig te worden wat voor soort lied het was, omdat ook de titel erg uitdagend is. De verklaring die we bij veel commentatoren zien dat “verderf niet” een spreuk zou zijn die David dikwijls bij zichzelf herhaalde (cf. Deut. 9:26) en waarvan de psalm dan een uitwerking zou zijn, is niet waarschijnlijk en vindt geen steun in de psalmen zelf. Want zoals gezegd ook bij andere psalmen zien we verwijzingen naar andere liederen. Dus is een kleine speurtocht naar een Top-40 hitlijst uit die tijd wel aardig. Na enig zoeken bleek dat in de Bijbel een gedeelte van het lied wordt geciteerd: “Vernietig hem niet, er zit nog iets goeds in.” en dit gaat over de oogst van druiven zoals we in Jes. 65:8 kunnen lezen. Het was dus een soort wijnlied wat de boeren zongen tijdens de oogst.

Als David inderdaad de beginwoorden van dit lied citeert welke in Jesaja wordt genoemd, dan is dit lied zonder meer de langst genoteerde hit uit de muzikale wereld en zijn de vele nummers van de Beatles, Elvis Presley en anderen maar eendagsvliegen.

Tags: ,

Op een keer ging een Joodse handelaar naar de plaatselijke rabbijn en begon daar te klagen dat er een concurrent in de stad was gekomen en hoe verschrikkelijk dat was. De rabbijn luisterde geduldig naar de koopman en gaf toen als antwoord dat hij wel erg veel leek op zijn paard. Want als die in een vijver of rivier wilde gaan drinken zag hij zijn evenbeeld en werd daar zo enorm bang van dat hij snel terugdeinsde en niet wou drinken. De handelaar luisterde naar de rabbijn en vroeg wat het betekende. De rabbijn ging verder en zei dat de stad zo groot was dat er meer dan genoeg ruimte was voor meerdere handelaars en dat je niet bang moet worden als een andere handelaar zich ook vestigde.

Waarom ik op dit verhaal kom? In de krant las ik dat een hele grote ondernemer met enkele honderden vestingen in Nederland al jaren lang vele rechtszaken heeft aangespannen tegen een kleine ondernemer met twee vestingen. De rechter heeft uiteindelijk in het gelijk van de grote ondernemer beslist en aangegeven dat de kleine ondernemer verder moet krimpen. In een tijd van crisis is het voor iedereen moeilijk, maar om je marktaandeel te behouden door te gaan procederen tegen kleine machteloze concurrenten, laat zien dat je als een paard bang bent voor je eigen evenbeeld en daarom snel op hol slaat.

Dit is de driëntachtigste aflevering van de Livius Nieuwsbrief, een maandelijks verschijnend mailtje voor mensen met belangstelling voor de antieke wereld. Het wordt uitgegeven door Livius.

De brochure van het nieuwe programma wordt in juli verspreid, maar u kunt haar hier al kijken.

De nieuwsbrief is gratis en u kunt hem doorsturen aan wie u maar wil; om af te melden volstaan uitsluitend mailtjes naar nieuwsbrief@livius.nl.

Jona Lendering (redactie)

========================================

WIN EEN BOEK

Tien jaar geleden publiceerde uw redacteur Stad in marmer, waarvan deze week een goedkope herdruk is verschenen in de welbekende reeks van Rainbow-pockets. Er zijn vijf exemplaren om weg te geven, en die worden verloot onder degenen die voor a.s. maandag de onderstaande vraag hebben beantwoord (antwoord insturen per mail).

VRAAG: op het Forum Romanum staat de boog van Septimius Severus. Deze keizer had de eer dubbel en dwars verdiend, maar de eerste keer zag hij af van een triomftocht omdat het kon lijken alsof hij had gezegevierd in een burgeroorlog. Om welke reden weigerde hij ook zijn tweede triomftocht?

========================================

EGYPTE

Je wordt helemaal blij van dit leuke stukje over Egyptische meetkunde.

Een lieve, kleine buste van Nefertiti. En meer lievigheid: een herenigd echtpaar.

En verder: Amarna, Dayr al-Barsha, Vallei der koningen, het maandelijkse gesleep met mummies en diefstal van oudheden, het vervolg, een andere zaak en nog een.

========================================

HET OUDE NABIJE OOSTEN

Controverse over een opgraving die niet de Fenicische haven van Beiroet is.

Meer controverse: Irak weigert samenwerking met Amerikaanse zolang joods erfgoed uit Irak niet wordt teruggegeven.

En verder: Assur, Babylon, Jerash, Persepolis, plus: veertig nieuwe sites.

========================================

GRIEKENLAND en TURKIJE (en wijde omgeving)

De Derveni-papyrus was een boekrol, die niet ver van Thessaloniki is gevonden. Weliswaar verbrand en beschadigd, maar leesbaar. Nog beter: het betreft religieuze teksten, die dus rechtstreeks tot ons komen, ongeacht wat Byzantijnse monniken hebben gedacht – welwillende kopiisten die nogal wat heidens materiaal ongekopieerd hebben gelaten. Er wordt nu gewerkt aan een online-editie.

Leer onderwaterarcheologie in… Konya?!

De metroaanleg van Thessaloniki blijft leuke berichten opleveren. Zoals antiek plaveisel.

En verder: Sardes, de brug van Aizanoi, Metropolis, de tempel van Athena van Laodicea (wat geeft uw redacteur nou toch het gevoel dat hij al wist dat die tempel was gevonden?), gearresteerde smokkelaars en nog meer smokkel.

========================================

ROME EN ZIJN RIJK

Uw onzinradar slaat uit als u “mystery of Palmyra” leest, maar lees toch even door, want dit stukje is ondanks de afschrikwekkende kop wel degelijk aardig.

Een Romeins scheepswrak bij Antibes (leuk filmpje).

In de urbs ipsa: restauratie van de ereboog van Titus op de Velia en onderzoek van de Cloaca Maxima.

Indachtig het archeologische spreekwoord “waarom maar één keer naar geld hengelen als je nieuws ook twee keer naar buiten kunt brengen?”: de Romeinse wolvin maar weer eens (origineel uit 2008).

De mozaïeken van Piazza Armerina zijn schoongemaakt en men is ook weer eens bezig met de papyrusrollen uit Herculaneum.

En verder: de scheepswrakken uit de Eerste Punische Oorlog opnieuw, Ruse, Romeinse kralen in Japan.

========================================

ISRAËL (en, zowaar, PALESTINA)

De Geboortekerk is geplaatst op de Werelderfgoedlijst. Een politieke daad, natuurlijk, zoals in die contreien gebruikelijk. Hier is een mooi stuk over het Israëlische gebruik van het verleden. En de vondst van een joods ritueel bad – een identificatie die op zich overigens omstreden is – bij de Al-Aksamoskee zal de gemoederen niet tot bedaren brengen. Maar sommigen blijven optimistisch over depolitisering.

Het grootste probleem is overigens Battir. De Palestijnen willen het werelderfgoed maken. Het gaat om een joodse lieu de mémoire: het antieke Bethar, waar Bar Kochba om het leven kwam. De Israëlische radiostilte is oorverdovend.

De huidige opgravingen van Megiddo dienen om chronologische problemen op te lossen. Het feit dat de persberichten nu al drie maanden over schatvondsten gaan, suggereert dat de campagne dit jaar is mislukt.

In de vorige nieuwsbrief schreven wel al over het toenemende vandalisme in Israël. Een achtergrondartikel.

En verder: een schatvondst in Kiryat Gat, de inscriptie van Khirbet Qeiyafa, Gezer, en een goed stuk over schade aan de Dode Zee-rollen.

========================================

BENOORDEN DE ALPEN

Spectaculair: een schatvondst op het eiland Jersey. Een ton aan IJzertijdmunten. Een ton.

Een Romeins fort bij Kuës is niet helemaal de “Sensation” die de Trierische Volksfreund zegt dat het is. Fort Princastellum was al bekend.

Het maandelijkse lijstje uit Groot-Brittannië: Maryport, Teignbridge en een Angelsaksisch graf.

En verder: de goudschat van Gessel (Bronstijd) nog maar eens, Griekse begraafplaats bij Marseille, Dronrijp, Paderborn, een leuke app om langs de Romeinse weg door Limburg te zwerven (al heeft uw redacteur natuurlijk weer wat te brommen), Marquion, Pittem, Naaldwijk, Voorburg, verbouwing van het museum van Haltern.

========================================

JODENDOM EN CHRISTENDOM

Een curieus bericht dat een smokkelaar zou zijn betrapt met een Dode Zee-rol. Het riekt naar een vervalsing.

Zeker geen vervalsing: de tekst van enkele preken van Origenes. Het persbericht is bescheiden, gegeven het belang van de ontdekking. Commentaar.

De wetenschappelijke reconstructie van de tekst van het Nieuwe Testament is een project dat is begonnen door Erasmus van Rotterdam. De standaardreeks staat bekend als de Nestle-Aland, naar twee bekende medemewerkers, en daarvan is inmiddels de achtentwintigste editie verschenen (“met meer dan dertig tekstwijzigingen”).

En verder: een mooi synagogemozaïek uit de vijfde eeuw.

========================================

OVERIG

Komend weekend: ruim veertig laat-Romeinse re-enactors in het heropende Orientalis.

Ietwat off topic, maar wel de moeite waard: de Karolingische kapel van Aken.

De volgende aflevering in de Elgin-soap.

En verder: keizerin Zenobia in de bioscoop, triest verhaal over de Cypriotische archeologische dienst, triest verhaal uit de Swatvallei, triest verhaal uit Oezbekistan, triest verhaal uit Italië, triest verhaal over Mohenjo Daro.

========================================

DWAASHEID

Archeologen claimen in Bulgarije het gebeente van Johannes de Doper gevonden te hebben. Omdat het de serieuze pers haalde, nog even de criteria waarin de vondst moet voldoen – doorscrollen naar het einde, maar het artikel is ook als geheel lezenswaard.

Wie het snapt mag het zeggen. Uitwisseling van genen tussen Ethiopië en Syrië suggereert dat de koningin van Sheba (Yemen) is geweest in Jeruzalem (Israël).

En verder: de Olympische Spelen of de schuldencrisis. Je zou willen dat onderzoekers en journalisten beter begrepen dat door dit soort domme berichten mensen concluderen dat oudheidkunde onbelangrijk is. En op wat niet belangrijk is, kun je bezuinigen. Dat is waarom het Rijksmuseum van Oudheden het nu zo moeilijk heeft.

========================================

INTERNET

Met de digitalisering van oude teksten valt geld te verdienen. Er bestaan zelfs copyrightdisputen, want welke rechten kun je bezitten als je een tekst-zonder-auteursrecht hebt gedigitaliseerd en klaargemaakt voor een online publicatie? En zo zijn er meer vragen. Als uw redacteur het goed begrijpt, heeft een soortgelijk dispuut ertoe geleid dat de website Hodoi Elektronikai al enkele weken geen oude teksten meer aanbiedt. LacusCurtius is dus begonnen ze opnieuw online te plaatsen, en dat heeft in elk geval het voordeel dat het kwalitatief beter is, want “Lacus” is bekend om de accuratesse van het proeflezen. Het aantal opnieuw beschikbare Griekse teksten van Dion Chrysostomos neemt dagelijks toe.

Wat dan weer wel leuk is, is dat hier 245 tweetalige boeken (Grieks/Latijn en Engels) kunnen worden gedownload.

En met een apparaat als dit, wordt het alleen maar makkelijker.

========================================

ONLINE FOTO’S

Uw redacteur heeft op zijn Facebookpagina zo’n vierduizend foto’s van antieke locaties geplaatst. Ideaal voor leerlingen die werkstukken willen maken. Als u een mecenas weet die kan helpen dat ook de andere vijfenveertigduizend foto’s online komen (op groot formaat) en veilig kunnen worden gedownload, dan kunt u contact opnemen.

========================================

EN TOT SLOT

Wat in elk modern kantoor ontbreekt: een ballista. Plus: hoe ging het eraan toe in een Romeins badhuis?

========================================

Oude nieuwsbrieven zijn te raadplegen via de website van het Rijksmuseum van Oudheden (2009, 2010, 2011, 2012) en bij Aantekeningen bij de Bijbel. Als u de nieuwsbrief wil steunen, kunt u een donatie doen op rekeningnummer 67.07.91.121 t.n.v. Livius, o.v.v. Ondersteuning Nieuwsbrief. Dank u wel.

Tags:

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De vraag was vrij lastig deze keer, want in de Bijbel worden veel muziekinstrumenten genoemd die men bespeeld voor God. En Gods stem wordt in Exodus voorgesteld als bazuingeschal. Het antwoord wat ik op het oog had is in Jeremia 48:36 te vinden, waar wordt gesproken dat God’s hart geluid maakt als van fluiten.

De vraag van deze week:

De laatste jaren hebben we regelmatig berichten in de kranten gelezen dat er schoenen naar personen werden gegooid. Ook in de Bijbel komt dit schoenen gooien voor. De vraag is naar wie/wat worden de schoenen gegooid en waar staat het in de Bijbel

Tags: