Bijbelquiz 132

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het antwoord was blijkbaar erg moeilijk, maar het is de Banias grot, waar het heiligdom van de afgod Pan was gevestigd. Het was op deze plek, die ook wel Caesarea Philippi wordt genoemd, waar Christus aan zijn discipelen vroeg “Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is?” (Mat. 16:13). Dus heel opvallend juist op een plek van afgoderij, maakte Christus duidelijk dat hij de Zoon van God was. Overigens voor iedereen die in Israël is geweest en de bronnen van de Jordaan heeft bezocht, moeten ook langs dit heiligdom zijn gelopen en ik dacht dan ook dat het om die reden vrij gemakkelijk zou zijn.

De vraag van deze week:

Ook deze week is er weer een beeldvraag. Wat dit moet voorstellen zullen de meesten wel weten, maar wat hoort hier in te zitten.

Tags:

4 comments

 1. Frank’s avatar

  Koker met perkament, tekst uit Deuteronomium.

 2. Jan en Christien’s avatar

  Een koker als deurpost, waarin een stuk perkament met 2 Bijbelteksten: Deut. 6:4-9 en Deut. 11:13-21

 3. Jan Jaap’s avatar

  Het heet een mezoeza, volgens mij. Een rolletje papier met de Joodse geloofsbelijdenis: Hoor Israël, de HEER onze God is een enig HEER (of woorden van gelijke strekking) en wellicht meer.

 4. JP vd Giessen’s avatar

  Het antwoord is hier te vinden.

Comments are now closed.