‹ Strong coderingen in de BijbelBijbelquiz (134) ›
Deportatie of ballingschap?
Gepubliceerd op 04-08-2012

Dit zegt de HEER: Misdaad op misdaad heeft Gaza begaan: ze hebben een heel volk in ballingschap gedreven en uitgeleverd aan Edom. Daarom zal ik mijn vonnis niet herroepen.

Amos 1:6 NBV

Zo zegt de HEERE: Vanwege drie overtredingen van Gaza, ja, vanwege vier, zal Ik er niet op terugkomen, omdat zij Mijn volk volkomen in ballingschap gevoerd hebben om hen uit te leveren aan Edom.

Amos 1:6 HSV

Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Gaza,  en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat zij Mijn volk gevankelijk hebben weggevoerd met een volkomen wegvoering, om aan Edom over te leveren.

Amos 1:6 SV

Vertalen is altijd moeilijk, want waarom willen sommige moderne vertalingen het Hebreeuwse "totale wegvoering" veranderen in "ballingschap". Uit de context en de gewoonten van de Edomieten kennend weten we dat de Joden niet als ballingen ergens anders (al dan niet gedwongen) gingen leven, maar als slaven werden verkocht om in de kopermijnen van Edom te werken. Het is dan ook opmerkelijk dat het woord "in gevangenschap werden weggevoerd" is weggelaten. Beter is om het te vertalen met "Mijn volk werd gevangen afgevoerd door een totale deportatie".

De reden waarom dit nu juist als specifieke zonde wordt genoemd is, dat na vernietigende oorlog van de Assyriërs, de overlevenden van het Noordelijke rijk vluchtten naar het zuiden richting Egypte, ze gingen niet via Juda omdat dit toen voor hen een vijandelijke staat was. Echter om Egypte te bereiken, moesten ze dus over Filistijns grondgebied en het verraderlijke was dat deze vluchtelingen gevangen genomen werden en als slaven werden verkocht in Gaza aan de Edomieten.


Tags: Amos, Bijbelstudie
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

De Bijbelonderzoeker