Deportatie of ballingschap?

Dit zegt de HEER: Misdaad op misdaad heeft Gaza begaan: ze hebben een heel volk in ballingschap gedreven en uitgeleverd aan Edom. Daarom zal ik mijn vonnis niet herroepen.

Amos 1:6 NBV

Zo zegt de HEERE: Vanwege drie overtredingen van Gaza, ja, vanwege vier, zal Ik er niet op terugkomen, omdat zij Mijn volk volkomen in ballingschap gevoerd hebben om hen uit te leveren aan Edom.

Amos 1:6 HSV

Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Gaza,  en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat zij Mijn volk gevankelijk hebben weggevoerd met een volkomen wegvoering, om aan Edom over te leveren.

Amos 1:6 SV

Vertalen is altijd moeilijk, want waarom willen sommige moderne vertalingen het Hebreeuwse “totale wegvoering” veranderen in “ballingschap”. Uit de context en de gewoonten van de Edomieten kennend weten we dat de Joden niet als ballingen ergens anders (al dan niet gedwongen) gingen leven, maar als slaven werden verkocht om in de kopermijnen van Edom te werken. Het is dan ook opmerkelijk dat het woord “in gevangenschap werden weggevoerd” is weggelaten. Beter is om het te vertalen met “Mijn volk werd gevangen afgevoerd door een totale deportatie”.

De reden waarom dit nu juist als specifieke zonde wordt genoemd is, dat na vernietigende oorlog van de Assyriërs, de overlevenden van het Noordelijke rijk vluchtten naar het zuiden richting Egypte, ze gingen niet via Juda omdat dit toen voor hen een vijandelijke staat was. Echter om Egypte te bereiken, moesten ze dus over Filistijns grondgebied en het verraderlijke was dat deze vluchtelingen gevangen genomen werden en als slaven werden verkocht in Gaza aan de Edomieten.

Tags:

2 comments

  1. Kees Langeveld’s avatar

    De Herziene Statenvertaling is helaas niet zo nauwkeurig als de oude Statenvertaling, al bevat de eerste ettelijke verbeteringen.

    De SV heeft ‘gevankelijke wegvoering’. Een balling is een uit zijn eigen land verdrevene, volgens Van Dale’s woordenboek. Denk bijvoorbeeld aan de sjah van Perzië. Maar de jonge Jozef zullen we geen balling noemen, al werd hij gevankelijk weggevoerd en wel als slaaf. Iemand kan verdreven worden, een balling worden, zonder gevangen genomen te worden. Het begrip deportatie heeft volgens mij de beide elementen ‘gevankelijk’ en ‘wegvoering’. Kent het Hebreeuws twee woorden voor resp. deportatie en ballingschap? De Schrift maakt in het woordgebruik wel onderscheid tussen ‘verdrijven, uitdrijven’ en ‘gevankelijk wegvoeren’.

  2. JP vd Giessen’s avatar

    In het Hebreeuws zijn verschillende woorden voor wegvoering, waarbij de belangrijkste ook nog homoniemen zijn (wat het vertalen dus lastig maakt). Daarnaast is het belangrijk om dit soort termen vanuit het volk Israël te bekijken. Het land is hun door God gegeven en iedere vorm van verdrijving uit dit land zien zij als “galah” wat zoveel betekent als het naakt maken van het land. Dit is het woord wat in Amos wordt gebruikt.
    Het andere woord “golah” (welke in het Hebreeuws een extra letter wav heeft) wordt gebruikt in het emigreren (al dan niet gedwongen) naar een ander land, dit is dan ook het woord wat wordt gebruikt bij ballingschap. Het aardige is dat de streek Golan hiervan is afgeleid, want hier werden de mensen naar toe verbannen (denk bv. aan Jefta en zijn vagebonden).

Comments are now closed.