‹ Horen wat je wilt horen.De panelen van de Tabernakel ›
De hoeken van de tabernakel
Gepubliceerd op 08-08-2012

Op de beide hoeken moeten de planken van onderen precies op elkaar aansluiten en tot bovenaan, bij de ring, moeten ze volkomen gelijklopen.

Exodus 26:24 (NBV)

Ze moeten vervolgens van onderen af volkomen gelijk zijn, en samen ook volkomen gelijk aan de bovenkant ervan, bij de eerste ring. Zo moet het voor twee van de planken zijn; ze zullen als de twee hoekpunten dienen.

Exodus 26:24 (HSV)

En zij zullen van beneden als tweelingen samengevoegd zijn; zij zullen ook als tweelingen aan het oppereinde deszelven samengevoegd zijn, met een ring; alzo zal het met de twee berderen zijn; tot twee hoekberderen zullen zij zijn.

Exodus 26:24 (SV)

Volkomen gelijk nu zullen zij zijn aan de onderkant en aan de bovenkant, tot de ene ring; zo zal het voor die beide zijn: zij zullen de beide hoeken vormen.

Exodus 26:24 (NBG)

Deze moeten uit twee haaks op elkaar geplaatste delen bestaan; zij lopen van beneden tot bij de eerste ring. Ze zijn bestemd voor de beide hoeken.

Exodus 26:24 (WV95)

De hoeken worden gevormd door dubbele planken die precies gelijklopen van onder tot boven bij de eerste ring.

Exodus 26:24 (GNB96)

Bij het nabouwen van de tabernakel is het belangrijk om op de details te letten.  Neem bijvoorbeeld de hoeken van de tabernakel, als we de verschillende vertalingen lezen dan kunnen we deze in twee groepen verdelen. De eerste, met de NBV, HSV en NBG die stellen dat de hoeken helemaal gelijk aan elkaar moeten zijn. De andere groep, SV, WV95 en GNB96, geven als extra detail aan dat de hoeken uit twee planken bestaan die samengevoegd zijn. Kijken we in de grondtekst dan blijkt inderdaad dat de laatste groep vertalingen het bij het correcte eind heeft. De vraag is dan ook wat moeten we verstaan onder 2 planken die samengevoegd zijn. Ik heb verschillende commentaren hierop nageslagen en met een specialist hierover gesproken en ben tot de conclusie gekomen dat deze twee planken samen een soort buis vormen. Dit versterkt de constructie en heeft als bijkomend voordeel dat het relatief licht blijft, men moet immers de tabernakel kunnen vervoeren. Vandaar dat ik in mijn replica (in wording) deze hoeken in de vorm van holle buizen heb neergezet.


Tags: Exodus, Tabernakel, Uncategorized, VWtabernakel
Gerelateerde onderwerpen: Tabernakel

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel