‹ De TabernakelDe hoeken van de tabernakel ›
Horen wat je wilt horen.
Gepubliceerd op 08-08-2012

Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten.

2 Timotheüs 4:3 (NBV)

Timoteüs, waak over hetgeen je is toevertrouwd en mijd het goddeloze gepraat en de tegenstrijdigheden van wat ten onrechte kennis wordt genoemd en wordt verkondigd door mensen die van het geloof zijn afgedwaald.

1 Timotheüs 6:20-21 (NBV)

Van de week schreef ik over mensen die goed opgeleid zijn, maar toch de basiskennis missen van de grondteksten. Terecht werd opgemerkt dat er ook veel mensen zijn die geen specifieke theologische opleiding hebben genoten en heel goed de Bijbel kunnen uitleggen. Het moge duidelijk zijn dat ik het in mijn vorige bericht niet over deze categorie mensen had. Helaas zien we dat er tegenwoordig nog een andere categorie mensen is, die het wel weten, er voor hebben gestudeerd en bewust hun kennis van Gods Woord verdraaien. Zo zijn er die een welvaartsevangelie verkondigen, terwijl dat niet in de Bijbel staat, of anderen die zeggen dat sommige teksten uit de Bijbel niet meer van toepassing zijn omdat God zijn mening heeft bijgesteld. Of nog erger die zeggen dat ze zelf een boodschap van God hebben gehad die tegen de Bijbel ingaat.

Dit soort mensen kunnen jonge (en soms ook oudere) gelovigen aan het twijfelen brengen. Het is dan ook heel mooi dat een van de meest geleerde mensen, Paulus, in twee brieven juist aan een jonge gelovige er voor waarschuwt dit soort mensen niet klakkeloos te geloven.


Tags: 1 Timotheüs, 2 Timotheüs, Christendom, Geloof
Gerelateerde onderwerpen: Christendom, Geloof

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken