‹ Tabernakel: een tentkleed van tachasvellenTabernakel: een tentkleed van ramsvellen ›
Sporen van God #3 Leven zoals het nu bestaat
Gepubliceerd op 26-08-2012

In deze tiendelige serie wil ik komend jaar zoeken naar aanwijzingen of sporen van God.

Ik wil dit ook kritisch van beide kanten bekijken en ik nodig lezers ook uit om kritisch te kijken.

Ik zal bij elk artikel minimaal één bron noemen voor verdere verdieping.

Het derde spoor: Leven zoals het nu bestaat

Wie Darwin leest ziet heel veel logische gedachtegangen van iemand die verstand heeft van wat hij zegt. Darwin was een wetenschappen en wist goed waar hij het over had. Het is dan ook niet toevallig dat een intelligente man zoals hem het boek schreef dat de wereld op zijn kop zette.

Darwins Origins of Species is een klassieker dat heel goed aangeeft hoe een eventuele evolutionaire lijn had kunnen lopen.

Darwin is vooral bekend geworden omdat hij de evolutie van vinken zo goed beschreven heeft. Vinken pasten zich aan op hun omgeving. Dit bleek uit onderzoek op de Galaposeilanden. Hieruit kwam een idee dat meerdere levensvormen ontwikkelden.

Vandaag de dag wordt de evolutietheorie veel verder ingevuld, met hele goede argumenten.

Het wordt toch bewezen door de vinken? En als we alleen al kijken naar honden (en katten) zien we dat er veel verschillende soorten zijn die weer met elkaar kunnen paren, waardoor er soms weer een nieuwe soort ontstaat.

Enkele jaren terug werd er zelfs gespeculeerd dat menselijke duimen in de volgende generatie sterker zouden zijn, omdat we ons moeten aanpassen aan onze mobiele apparaten.

Het zijn logische gedachtegangen en ik kan persoonlijk het idee van adaptatie accepteren. Natuurlijk passen mensen (, planten en dieren) zich aan op hun omgeving. Als we kijken naar mensen in Afrika zien we dat zij geen (of veel minder) haar op hun armen hebben. Terwijl de gemiddelde Europees over zijn hele armen haren heeft om warmte vast te houden. Iemand die woont in Oeganda en het koud heeft als het rond de 15 graden wordt hoeft natuurlijk veel minder warmte vast te houden dan iemand die in Nederland winters meemaakt waar het gerust -18 wordt.

Er zijn echter wel begrenzingen aan deze adaptaties, het blijven namelijk adaptaties en zijn geen mutaties die ertoe leiden dat er een nieuw soort ontstaat. Een mens, maakt niet uit waar hij of zij woont, past zich aan op de omgeving, maar blijft een mens.

Zelfs Neanderthalers worden tegenwoordig als volwaardig mens beschouwd, maar ze leden waarschijnlijk aan ziektes. Ze hadden zelfs religieuze gewoontes, wat toch kenmerkend is voor mensen. Daarnaast hadden ze de mogelijkheid tot spraak en hebben zelfs artistieke tekeningen gemaakt.

Er is nog nooit bewijs geweest voor een evolutionaire verandering die een nieuw soort creëerde.

Er zijn veel dieren gevonden die leken op een overgangsvorm zoals de argeopatryx, maar ook bij dit beest is geen overgang te vinden tussen koudbloedigheid en warmbloedigheid, of   schubben en veren, of poten en vleugels.

Daarnaast heb je de overbekende ‘Lucy’ en iets minder bekende ‘Ardi’, die overgangsvormen zouden zijn tussen aap en mens, maar hier is nog nooit een goede bewijsvoering voor gekomen.

Er zijn echter argumenten bedacht waarom we (bijna?) nooit overgangsvormen vinden. Dit kan komen omdat het fossielenrecord incompleet is, zoals Hardin ooit heeft betoogd. Daarnaast zouden die overgangsvormen (ook wel tussenvormen genoemd) maar kort geleefd hebben. Dit argument heeft bij creationisten nooit zo veel waarde gehad, want we zoeken nu al zo’n 150 jaar in de grond en vinden ook al zo lang fossielen, ondertussen zijn er dus ook duizenden (misschien wel miljoenen?) fossielen gevonden en daar zit geen overgangsvorm bij. Daarnaast zouden overgangsvormen volgens de evolutietheorie ook langere tijd aanwezig geweest zijn, want die evolutie duurt nou eenmaal miljoenen jaren. De andere theorie, die bekend staat onder saltatie (saltation), is verdedigd door Goldschmidt. Deze theorie gaat ervan uit dat er plotseling grote veranderingen plaatsvinden. Dit is al snel bekritiseerd en aangepast tot de theorie die Punctuated Equilibrium (doorbroken evenwicht) genoemd wordt. Hierin wordt gezegd dat er (relatief) snel kleine veranderingen plaats vinden. Hoewel dit ook weer heel erg logisch klinkt blijven we bij het probleem dat eigenlijk alle vormen die worden gevonden al volledig gevormd zijn. Dus ook hier kan niet echt sprake zijn van het bewijs tussen de volledige vormen in.

Wel komt het voor dat er soms mutaties optreden. Maar Grassé zegt dat mutaties ‘aanpassen wat al bestaat, maar dit gebeurt in wanorde… zodra er wanorde ontstaat, al is het maar een klein beetje, in een georganiseerd wezen, volgt eerst ziekte en dan dood” (Grassé, Evolution of living organisms p.98). Hierdoor kan er geen evolutie plaatsvinden.

Daarentegen zijn er wel aanwijzingen voor een schepper als we kijken naar de natuur om ons heen.

Als we bijvoorbeeld de bombadier kever bekijken zien we dat een evolutionair proces onmogelijk is bij dit beestje. Dit beestje heeft namelijk als verdedigingsmechanisme twee vloeistoffen. Als die samenkomen ontploft/ontbrand dit.

Als dit in evolutionaire processen heeft moeten ontstaan heeft zo’n kever nooit de kans gehad om te overleven, want telkens zouden die stoffen bij elkaar komen en zou het beestje niet overleven, waardoor het nooit heeft kunnen ontwikkelen.

Er zijn meer van zulk soort onherleidbare mechanismen. Burgess heeft er over geschreven en zegt dat zelfs onze eigen kniegewrichten in één keer ontworpen moesten zijn, omdat er verschillende delen tegelijkertijd nodig zijn om het te laten werken. Werkte dit niet, kon onze voorouder (die nog geen kniegewricht had) zich niet voortplanten of voortbewegen, waardoor dit in onmogelijke evolutie is.

Zo schijnen er nog meer voorbeelden te zijn, zoals de cel, maar ook heel veel bacteriën.

Er is dus nooit bewezen dat evolutie mogelijk is, maar ook niet bewezen dat evolutie onmogelijk is. Met de Bijbel in onze hand kunnen we zeggen dat God de oorsprong is van al het leven, naar het soort. Dit betekend dat er ruimte is voor adaptaties, zoals we nu terugzien bij honden e.d. . Het lijkt er ook op dat bepaalde dieren niet ontwikkeld kunnen zijn, maar die geschapen moeten zijn.

Enkele voorbeelden hiervan zijn de Bombadeer kever, het oog. Daarnaast wordt er nog gespeculeerd over de mossel, vuurvliegjes, spechten en vele andere dieren.

Is dit dan niet het argument van de onwetende zou een scepticus kunnen vragen. Ja, dit kan heel goed, maar het is ook een argument van wat we wel weten, namelijk dat sommige mechanismes heel erg ingewikkeld zijn. Er  is wel eens een vergelijking gemaakt tussen de bombadeer kever en een vliegtuigmotor. Het schijnt dat dit ongeveer even ingewikkeld is… Toch is er nooit een motor zomaar geëvolueerd.

Daarnaast is het oog ook uiterst complex, dat net als een horloge toch werkt via ingewikkelde mechanismes.

Het DNA wordt ook vaak aangehaald als argument voor een schepper. Groothuis zet het in een mooi schema die ik hieronder vrij vertaal.

  1. DNA bevat genetische informatie in de vorm van een taal.
  2. Deze genetische informatie is een voorbeeld van specifieke complexiteit (want het is het komt voor, het is complex en het is een specifiek voorbeeld).
  3. Gespecificeerde complexiteit kan niet uitgelegd worden op basis van kans of noodzakelijkheid, of in combinatie van hiervoor genoemde punten.
  4. Intelligente aanwezigheid is een bekende factor die specifieke en complexe  informatie produceerd.
  5. Daarom is de beste uitleg van DNA dat dit zijn oorsprong heeft gehad door toedoen van een schepper. (Groothuis – Christian Apologetics p. 312)

Maar, zal de oplettende atheïst zeggen, heeft de theorie van een schepper ook geen fouten?

  1. Als God, een almachtige en alwetend wezen, het leven geschapen heeft zou dit geen fouten mogen bevatten,
  2. Het leven heeft genoeg foutjes (die ook verbeterbaar zijn),
  3. Dus het leven is niet geschapen door God,
  4. Daarom moet het leven een product zijn van evolutie.

Dit is een punt wat zeker sterk is en ook op meerdere gebieden terugkomt (want waarom zou een algoede schepper zulke fouten toelaten?).

Veel christenen zeggen dan dat veel scheppingsfoutjes geen echte foutjes zijn, maar dat dit ook als een positief iets gezien kan worden. Men neemt hiervoor vaak het voorbeeld van de duim van een panda. Die niet helemaal goed werkt, maar wel goed genoeg voor wat die panda ermee wil doen.\

Anderen zeggen dat die fouten pas kwamen na de zondeval, wat eigenlijk niets meer dan een dooddoener is.

Een beter tegen argument vind ik dat leven niet perse perfect geschapen is. Waarom zou God een perfecte wereld willen? Als God een perfecte wereld had geschapen met perfecte wezens hadden de mensen geen bewuste keuze kunnen maken voor goed of slecht.

Daarnaast kan men afvragen of perfect voor ons wel hetzelfde is als perfect voor een schepper. Mensen hebben bijvoorbeeld geen vleugels gekregen, maar toch hebben veel mensen een verlangen om hoog de bergen in te gaan. Dan zijn wij niet perfect daarvoor geschapen, want we kunnen niet makkelijk naar boven toe klimmen.

Toch zal geen enkele bergbeklimmer (of bergwandelaar) dit zeggen, want als jij enkele uren hebt geploeterd om op de top van een berg te komen zie je pas hoe mooi dat is en kun je met een gevoel van voldoening weer terugkeren. Deze voldoening zou je niet gehad hebben als je binnen een halfuurtje naar boven vliegt.

Perfectie bestaat in die zin dus ook niet en daarom is het ook heel logisch dat men imperfect geschapen is.

Is dit dan het bewijs voor God? Nee, maar er leiden zeker wel sporen naar een Schepper.

Dit betekend dat we op dit moment al drie (grote) sporen zien van God.

Dat is over het algemeen drie keer zoveel bewijs als was nodig is om iets te geloven. Meestal geloof je dat er iets is als er al één sterk argument voor is.

We zullen kijken of er nog meer sporen zijn die ons kunnen leiden tot een God.

Verdere informatie:

Er is heel erg veel informatie in de discussie over evolutie en schepping, vandaar een uitgebreidere bronnenlijst.

Atheïstisch of evolutionisch:

-          Dembski en Ruse - Debating design

-          http://www.millerandlevine.com/km/evol/design2/article.html

-          Walking with beasts & walking with monsters (twee documentaireseries van BBC en Discovery Channel)

-          Dawkins – The blind watchmaker

-          http://en.wikipedia.org/wiki/Evolution (met veel nuttige verwijzingen)

-          http://evolution.berkeley.edu/ (enorm sterke website met talloze artikelen en verwijzingen)

Christelijk:

-          Burgess – Ontwikkeling of ontwerp

-          DVD serie – Incredible creatures that defy evolution

-          Behe – Darwins Black Box

-          Wells – Icons of evolution

-          http://www.iconsofevolution.com/articles.php3

-          Gish – Evolution the fossils say no (enigszins verouderd, maar heel duidelijk)

-          http://www.scheppingofevolutie.nl/

-          http://www.answersingenesis.org/


Tags: Uncategorized

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Boeken algemeen