‹ Menorah, de gouden kandelaarBijbelquiz (139) ›
Waarom is God boos op Bileam?
Gepubliceerd op 26-09-2012

’s Nachts verscheen God aan Bileam en zei: ‘Als die mannen gekomen zijn om je te ontbieden, ga dan maar met hen mee. Maar je mag alleen doen wat ik je opdraag.’ De volgende morgen maakte Bileam zich gereed, zadelde zijn ezelin en ging met de Moabitische leiders mee. Maar nauwelijks was hij op weg, rijdend op zijn ezelin en vergezeld door twee van zijn dienaren, of God ontstak in woede, en een engel van de HEER ging op de weg staan om Bileam tegen te houden.

Numeri 22:20-22 (NBV)

In dit gedeelte lezen we dat God verschijnt aan Bileam en de opdracht geeft om met de mannen mee te gaan. Echter 2 verzen later zien we dat God plotseling in woede uitbreekt omdat Bileam op weg gaat. De vraag is waarom God plotseling boos wordt terwijl Hij zelf net daarvoor opdracht lijkt te hebben gegeven. In zo'n geval is het belangrijk om goed te lezen wat er staat. In dit geval lezen we in vers 20 dat Bileam pas op weg mag gaan "als" de mannen zijn gekomen, en wat lezen we wat Bileam doet, hij gaat meteen de volgende ochtend op reis (vs. 21) terwijl deze mannen nog niet eens bij hem zijn gekomen. Het is om deze reden dat God boos wordt, Bileam volgt niet precies de instructies op die God hem gegeven heeft. Een soortgelijke situatie zien we bij Mozes als die opdracht krijgt om bij de rots te Meriba te spreken (bevelen) dat er water te voorschijn moet komen en erop slaat (Num. 20:8ev.), ook hier zien we dat Mozes niet precies gehoorzaamt en dat God het volk daarom straft dat ze niet het land in mogen gaan.

Als God een opdracht geeft dan moet je die precies opvolgen en niet op eigen houtje allerlei dingen erbij gaan doen.


Tags: Bijbelstudie, Numeri
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Hadderech