‹ Livius Nieuwsbrief / oktoberde palmboom van Debora ›
Bijbelquiz (140)
Gepubliceerd op 07-10-2012

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het waren inderdaad de vrouwen Debora, waarvan de naam de betekenis heeft van een bij, en Jael, wier betekenis van de naam berggeit is. De onfortuinlijke vijand is natuurlijk Siserah. We kunnen deze geschiedenis vinden in Richteren 4.

Indeed, it were the women Deborah, which Hebrew name has the meaning of a bee, and Yael, Hebrew for mountaingoat. The unfortunate enemy was Siserah and this beautiful story you can find in Judges 4.

De vraag van deze week:

Vroeger had men van die grote stenen kruiken waar graan of andere levensmiddelen in werden opgeslagen, in verschillende verhalen uit het oude Midden-Oosten komt het regelmatig voor dat iemand daarin zich verbergt of wordt opgesloten. Zo is er in de Bijbel een verhaal waarin een dame was opgesloten in zo'n kruik. De vraag is dan ook wie deze dame is en wat haar naam is.

In the past they had those big stone jars in which grain or other foodstuffs were stored, in several Ancient Middle East stories it frequently happens that someone is hiding in or is locked in such a jar. In a Biblical story was a woman trapped in a jar. The question: who was this woman and what is her name.


Tags: Bijbelquiz
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelquiz

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

De Bijbelonderzoeker