‹ Bijbelquiz (140)Bijbelquiz (141) ›
de palmboom van Debora
Gepubliceerd op 11-10-2012

Zij woonde onder de palmboom van Debora, tussen Rama en Bethel, in het bergland van Efraïm, en de Israëlieten gingen voor de rechtspraak naar haar toe.

Richteren 4:5 (HSV)

Met een leesgroep zijn we bezig de geschiedenis van Debora te behandelen en één van de vragen die naar bovenkomt is, wat wordt bedoeld met de palmboom van Debora.Want over het algemeen is het vreemd dat een boom naar een persoon wordt vernoemd. Na enig denken en zoeken zijn er een aantal mogelijkheden. De Kanttekeningen hebben de opmerking "Alzo naar Debora genoemd", maar daar kom je niet ver mee, want welke Debora wordt bedoeld. Enkele Joodse commentaren stellen nl. dat de boom is genoemd naar de voedster van Rebekka, waarvan wordt gezegd dat deze onder een boom is begraven (Gen. 35:8), echter hier is sprake van een eik/terebinth en niet van een palmboom en is dus om die reden niet logisch.

Een andere mogelijkheid is dat de boom op de grondgebied van Deborah de profetes stond en om die reden naar haar werd genoemd. Op zich zou dit kunnen, omdat van oorsprong (wilde) palmbomen niet in het bergland van Efraïm voorkwamen en dat dit dus een bijzonderheid was en de reden waarom het vermeld wordt.

Om diezelfde reden kan het zijn dat de boom zo wordt genoemd omdat Deborah de profetes daar richtte. Ik zeg "richtte" omdat richters meer volksleiders waren die niet alleen rechtspraak hielden, maar ook vragen beantwoorden en het volk leiden.

Tot slot kwam ik nog in een commentaar de opmerking tegen dat de boom wordt gebruikt als tegenstelling met de eik van Heber welke in vs. 11 wordt genoemd, waarbij de palmboom net als de naam Deborah de zoetheid representeert.


Tags: Dadelpalm, Flora, Richteren
Gerelateerde onderwerpen: Dadelpalm

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel