‹ Jezus' echtgenote-hoaxBijbelquiz (142) ›
Hasmal - Elektriciteit
Gepubliceerd op 20-10-2012

Toen zag ik, en ziet, een stormwind kwam van het noorden af, een grote wolk, en een vuur daarin vervangen, en een glans was rondom die wolk; en uit het midden daarvan was als de verf van Hasmal, uit het midden des vuurs.

Ezechiël 1:4 (SV)

De opmerking "als de verf van Hasmal" wordt in veel verschillende vertalingen anders vertaald. In de NBV lezen we "glansde als wit goud", in de HSV "de schittering van edelmetaal" en in de NBG51, WV95 en de GNB96 als "als blinkend metaal". Dat de Staten vertalers het woord niet hebben vertaald wil niet zeggen dat ze de betekenis niet wisten, want in hun Kanttekeningen lezen we "Velen verstaan hierdoor ene soort van hars, amber, of ember, of brandsteen, bij de Latijnen succinum genaamd. Anderen nemen het voor ene soort van metaal genaamd electrum, bestaande uit goud, waarvan het vijfde deel zilver is, en van kleur als bleek goud. Anderen verstaan het woord van het reinste brandende koper, of staal; enigen nemen het voor de verf van zeer vurige kolen, hebbende den naam [gelijk sommigen menen] van haastelijk doorsnijden, verteren, enz., dat wel past op gloeiend staal en kolen." Dus de weergave in de moderne vertalingen komen goed overeen met van de Staten vertalers als verklaring geven. Het enige wat afwijkend is, is dat gesproken wordt dat het ook een hars, amber of barnsteen kan zijn.

Nu wil het geval dat "hasmal" in het modern Hebreeuws "elektriciteit" betekent en dat geeft een aantal leuke ideeën. Want het Griekse "electron" heeft de betekenis van amber. En iedereen weet dat dit materiaal "elektrisch geladen" kan zijn en de populaire etymologie zegt dat het Griekse woord electron is ontstaan doordat Fenicische venters bij de tempels dit goedje verkochten door te roepen: לאל-קטר, לאל-קטר LA-EL-QATER, LA-EL-QATER "offer wierook aan de goden, offer wierook aan de goden" en daarmee de naam gaven aan deze stof. Los van deze leuke opmerking zien we dat er wel een relatie is tussen amber en elektriciteit. het is om die reden dan ook een interessante gedachte of met hasmal in deze tekst elektriciteit wordt bedoeld en dat Ezechiël deze elektrische ontladingen zag als de "verf van Hasmal", want deze ontladingen zien er op afstand uit "als de schittering van blinkend edelmetaal".


Tags: Ezechiël, Hasmal, Uncategorized
Gerelateerde onderwerpen: Ezechiel, Hasmal

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

De Bijbelonderzoeker