‹ Bijbelquiz (144)bladerrijke inheemse bomen ›
Enten van olijfbomen
Gepubliceerd op 05-11-2012

En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel,

Romeinen 11:17 (NBV)

Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom,

Romeinen 11:17 (HSV)

De afgelopen dagen ben ik een paar keer deze tekst tegengekomen. Zo had een pro-Israël krant de tekst van de HSV geciteerd en was er een lezer over gevallen omdat ze "in hun plaats" hadden geschreven en volgens hem kon het niet de bedoeling zijn dat Israël vervangen werd door de heidenen. Andere anti-Israël groeperingen vielen ook over deze tekst en baseerden zich op de NBV waar staat "tussen de overgebleven takken" wat volgens hun ook verkeerd was vertaald omdat Israël immers vervangen is door de christenen. Reden om eens te kijken wat er staat en minstens zo belangrijk wat er wordt bedoeld.

In mijn Griekse Bijbel staat er εν αυτοις "en autois" is waarbij ἐν voorz. "in, door, met"; αὐτός autos, vnw. "zelf" betekent,  letterlijk staat er dus "in hetzelfde, door hetzelfde". Zo op het eerste gezicht lijkt de HSV het dus bij het rechte eind te hebben. Maar we moeten kritisch zijn, want waarom zou men enten op een afgebroken tak. Het gebruikte Griekse woord ἐκκλάω heeft inderdaad de betekenis van "afbreken", maar ook "afsnijden" en dat is veel logischer, want als je gaat enten dan snij je een deel van een tak af, maakt er een inkeping in waarop de ent wordt geplaatst (zie afbeelding).

Ik zou dan ook deze tekst vertalen met "Als nu enige van die takken afgesneden zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, daarin geënt en daardoor deel hebt gekregen aan de wortel en de vruchtbaarheid van de olijfboom" wat niet alleen een goede vertaling is, maar ook recht doet aan het vakmanschap van de hovenier.

Blijft natuurlijk de theologische vraag open, of Israël nu is weggesneden of niet. Zoals je kunt zien op de foto is niet alles weggehaald, er is een inkeping gemaakt waar de ent is geplaatst. De reden is dat deze "wilde olijf", de ent, een stimulans is dat de boom meer vrucht gaat dragen. Technisch vanuit het standpunt van de hovenier is de edele olijf, Israël, niet weggesneden, maar heeft er een kleine operatie plaatsgevonden, door de wilde olijf, de christenen, er in te planten met als doel dat de boom in zijn geheel meer vrucht gaat dragen. Door deze enting zal zowel Israël als de christenen vrucht gaan dragen. Dat Israël niet is weggesneden blijkt ook uit de vraag die Paulus zelf stelt: "Dan is nu mijn vraag: heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist niet." (Rom. 11:1) om direct daarna nogmaals te herhalen "God heeft zijn volk, dat hij al van tevoren uitgekozen heeft ("kende" HSV), niet verstoten."

Hieruit blijkt, welke visie je ook volgt, eerst de gehele context moet lezen en daarna ook nog eens, als een parallel uit de natuur wordt getrokken, je deze correct moet interpreteren voordat er conclusies uit getrokken worden.


Tags: Flora, Olijfboom, Romeinen
Gerelateerde onderwerpen: Olijfboom

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs