‹ Een Armeniër onder Iraniërs...Gezegende kerst ›
Nederlanders en hun asielzoekers
Gepubliceerd op 17-12-2012

Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods;

Efeziërs 2: 19

De komende dagen zullen meerdere artikelen verschijnen op deze weblog over asielzoekers, wat wordt hierover geschreven in de Bijbel en wat is de visie van verschillende mensen over dit thema. Hieronder het eerste artikel, welke al eerder op deze weblog is verschenen, en helaas nog steeds actueel is.

De apostel Paulus heeft deze interessante zin geschreven in zijn brief aan de Efeziërs. In Efeze, een handelsstad waar veel mensen uit allerlei landen en met veel verschillende geloven woonden of tijdelijk verbleven, speelde het integratie vraagstuk net zo als tegenwoordig. In dit hoofdstuk wijst Paulus dat door het geloof in Christus er geen barrières meer zijn tussen de Joden en de Heidenen. En dat alle mensen een zijn, niet omdat ze zo goed zijn, maar omdat alle mensen slecht en verdorven zijn.

In het huidige asielbeleid in Nederland zien we vaak genoeg het vooroordeel dat alle buitenlanders slecht en crimineel zijn, daarbij vergetend dat wij Nederlanders geen haar beter zijn. Willen we het probleem van het asielbeleid oplossen dan moeten niet alleen de asielzoekers en ook de andere allochtonen zich gaan inburgeren, het aanpassen en eenworden in de Nederlandse bevolking. Maar de Nederlandse bevolking moet ook actief meedoen en de gelegenheden aangrijpen om deze allochtonen te accepteren en op te nemen.

Op het moment als dat gebeurd zijn er geen verschillen meer, er ontstaan vriendschappen en zijn deze allochtonen geen buitenlanders meer, maar echte Nederlanders. Door de ontstane vriendschappen, wordt geen verschil meer gemaakt dat de één een andere kleur heeft dan de andere, dat er geen verschil meer is in de gastvrijheid. We mogen elkaar dan zelfs in sommige gevallen vrienden noemen, en hen als huisgenoten opnemen. Op die manier hoeven we de deuren niet meer op slot te doen, maar mogen we “ouderwets” achterom naar binnen lopen en niet meer als een onbekende aan de voordeur te bellen.

Ik denk als wij autochtonen ons zo opstellen en de allochtonen natuurlijk ook, dat er heel wat minder problemen zouden zijn. Dan kan dat eindelijk van de politieke agenda af en kunnen onze regeringsleiders eindelijk beginnen aan het echte regeren van ons land.


Tags: Asielzoekers, Politiek
Gerelateerde onderwerpen: Politiek

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel