‹ Bijbelquiz (160)Naomi blijft achter ›
Moabitische vrouwen
Gepubliceerd op 03-03-2013

Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Ruth.

Ruth 1:4 (HSV)

Na het overlijden van hun vader nemen Machlon en Chiljon twee Moabitische vrouwen. In veel moderne vertalingen zoals de NBV, GNB96 en WV95 lezen we dat ze trouwden met deze Moabitische vrouwen, wat veel aangenamer klinkt dan het woord "nemen". Nu blijkt dat van de 661 keer dat dit Hebreeuwse woord, dat de normale betekenis heeft van het oppakken van een voorwerp, vrouwen vijf maal het onderwerp zijn (Richt. 21:23; Ruth 1:4; Ezra 10:44; 2 Kron. 13:21; 24:3). Hierbij is zowel in Richt als in 2 Kron. 13 sprake van nemen met geweld. We moeten ons dan ook afvragen of dit een henenwijzing is dat ook Ruth en Orpa met geweld zijn genomen. In de rest van de tekst lezen we niets hierover, maar opvallend is het wel dat er niet over "trouwen" gesproken.

Een tweede iets wat opvalt zijn de namen van deze twee vrouwen. Nu is het altijd hachelijk om de betekenis van een naam weer te geven, maar het is iets te toevallig dat de betekenis van de namen net als die van de verschillende andere hoofdrolspelers in dit boek precies de eigenschappen van de desbetreffende persoon karakteriseren. Zo wordt Naomi later Mara (="bitter"; Ruth 1:21) genoemd wat het verlies van haar man en kinderen weergeeft en Peloni Almoni ("de onbekende, namens nolens"; Ruth 4:2) blijft in het verhaal de grote onbekende. De betekenis van Ruth is “vriendschap” en het is juist deze vriendschap die de doorslag geeft dat ze met Naomi meegaat, terwijl de Orpa "achterkant van de nek" betekent en dat is nou net wat zij doet als ze besluit om niet mee te gaan. Maar zoals ik al zei, we moeten oppassen met de betekenissen van namen, want anderen denken dat Orpa afstamt van een ander woord en dan "berggeit" zou betekenen, terwijl Ruth door sommigen als "roos" of "tortelduif" (waarbij de naam achterste voren gelezen moet worden) is voorgesteld. Tegenwoordig denkt met dat Ruth zoiets als "verfrissend, vernieuwend" betekent, en ook dit klinkt aannemelijk als je naar haar karakter kijkt.


Tags: Bijbelstudie, Ruth
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie, Ruth

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs