‹ Ruth: TerugkerenRuth: Naar moedershuis... ›
Bijbelquiz (161)
Gepubliceerd op 10-03-2013

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het was inderdaad Herodes die werd opgegeten door wormen (Handelingen 12:23), in een van de boeken van Flavius Josephus, The Antiquities of the Jews, 19.343-350 wordt gesproken van een "een hevig buiklijden": Op de tweede dag van de feesten trok Herodes een schitterend gewaad aan, dat geheel van zilver gemaakt was. Toen de eerste zonnestralen het zilver beschenen, schitterde het zo wonderlijk dat de menigte er de ogen niet van kon afhouden. En onmiddellijk deden de vleiers van alle kanten kreten horen, waarbij zij hem begroetten als een god. En daarbij riepen zij;”Wees genadig; ook al hebben we u tot nu tot vereerd als mens, zo moeten we  nu belijden  dat u boven de menselijke natuur uitgaat. De koning berispte hen niet en liet deze aanbidding zich graag welgevallen. En toen overviel hem plotseling een hevig inzettende onafgebroken pijn in zijn ingewanden. Terwijl hij zijn ogen richtte op zijn vrienden, zei hij: “Ik uw god, ontvang op dit ogenblik  het bevel om mijn leven te eindigen. Het noodlot toont op dit ogenblik de onjuistheid van die woorden die bedrieglijk over mij gezegd zijn: ik, die door u onsterfelijk genoemd werd, ga nu stervend  heen en "Terwijl hij dat zei, werd hij door de hevige pijn overweldigd. Daarom werd hij haastig naar het paleis gebracht. Nadat hij onafgebroken gedurende vijf dagen door de pijn in zijn maag was gekweld, stierf hij in het 54ste jaar van zijn leven."

De vraag van deze week:

Deze man liep, al prijzend voor zijn grootste vijand, zijn eigen ongeluk tegemoet.


Tags: Bijbelquiz, Bijbelquiz2
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelquiz

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin