‹ Ruth: Zekerheid vindenBijbelquiz (164) ›
Ruth: terug naar de afgoden...
Gepubliceerd op 30-03-2013

Zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden.

Ruth 1:15 (HSV)

Na de zegenspreuk van Naömi en het aandringen van haar dat haar schoondochters weer teruggaan naar huis, doet Orpa dat ook daadwerkelijk. In dit vers zien we dat Naömi nogmaals bij Ruth aandringt om dit ook te doen. Opvallend daarbij is dat ze de opmerking maakt dat ze niet alleen naar huis (haar volk) is gegaan, maar ook naar haar goden. Bij dit laatste moeten we denken aan de Moabietische afgod Kemos. Naömi is hier niet negatief over Orpa en haar handelswijze en uit zich ook niet negatief over dat ze teruggekeerd is naar haar eigen goden. Blijkbaar gaat de schrijver van het boek ervan uit dat men ook op het territorium van Kemos de zegen van God kan ontvangen en dit kan een aanwijzing zijn dat het boek Ruth geschreven is ten tijde van Salomo. In die periode bestond er openheid tegenover andere goden die vereerd werden in combinatie met de eredienst van de Heer (cf. 1 Kon. 1-7, 11), bij een latere datering van het boek is dit minder waarschijnlijk.

Als we verder lezen zullen we merken dat Ruth hier niet op ingaat en haar keuze om met Naömi naar Israël te gaan bekrachtigt met de opmerking "Uw volk is mijn volk en uw God mijn God" (vs. 16). We zullen hier een volgende keer op ingaan.


Tags: Bijbelstudie, Ruth
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie, Ruth

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel