‹ Livius Nieuwsbrief / SeptemberDe geschiedenis leert ons, dat we nooit iets geleerd hebben van de geschiedenis!! ›
Redenen om de tabernakel te bestuderen
Gepubliceerd op 03-09-2013

Al enige tijd ben ik bezig met de bestudering van hoe de tabernakel in elkaar zat en waar het voor diende. Volgende maand zal ik hier een lezing over houden en dat was een goede reden om mezelf af te vragen waarom het belangrijk is om de tabernakel te bestuderen. David M. Levy kwam met de volgende redenen die ik van harte ondersteun:

1) Bestudering van de tabernakel is nodig om inzicht te krijgen van Gods verlossingswerk welke in de Bijbel wordt geopenbaard;

2) Deze bestudering van de tabernakel geeft (zondige) mensen kennis van Gods heiligheid;

3) Kennis van de tabernakel is nodig voor een goed begrip van Christus' vervulling van Gods verlossingswerk;

4) De tabernakel laat zien hoe een heilige God Zijn barmhartigheid en genade rechtvaardig aan zondige mensen kan openbaren;

5) De priesterbediening in de tabernakel laat zien hoe zondige mensen op aanvaardbare wijze tot een heilige God kunnen naderen;

6) Bestudering van het priesterschap is van wezenlijk belang voor een goed begrip van Christus' priesterbediening;

7) Inzicht in de functie van Israëls priesterschap stelt christenen in staat hun eigen rol als priester gelovigen betere te begrijpen;

8 ) Het offersysteem binnen de tabernakel onderwijst het belang dat God hechtte aan een bloedoffer als boetedoening voor de zonde;

9) Deze levitische offers geeft christenen een beter begrip van Gods kijk op de verschillende maten van zonde in het Oude Testament en waarom Christus als het ultieme offer dit OT gebruik overbodig maakt;

10) Tot slot, een goed begrip van de tabernakel is nodig om meer dan de helft van het boek Hebreeën en van andere delen uit het Nieuwe Testament te begrijpen.

De komende dagen zal ik een aantal van deze redenen verder uitwerken.


Tags: Bijbelstudie, Tabernakel
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie, Tabernakel

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel