‹ Bijbelquiz (186)Bijbelquiz (187) ›
Recensie: God Bewijzen – Paas en Peels
Gepubliceerd op 14-11-2013

De laatste paar jaren komt de idee van apologetiek (geloofsverdediging) steeds meer op. Paas en Peels stellen eigenlijk in hun nieuwe boek eerst de vraag of dat wel nodig is en later beantwoorden ze enkele vraagstukken.

In het eerste gedeelte van het boek spreken ze lang en uitgebreid over de idee dat je God helemaal niet hoeft te bewijzen. Nergens worden zoveel argumenten gevraagd, alleen bij religie is het zo.

Ze stellen dus eigenlijk de wedervraag: “geloven, waarom niet?”. Hoewel dit nog niet erg overtuigend is gaan ze hier wel op verder. Er wordt namelijk beargumenteerd dat je niet alleen moet proberen om God te bewijzen. Als jij dit niet gelooft moet je ook argumenten hebben, vinden de schrijvers. Ze komen ook al snel met het argument dat religie of geloof bij de mens hoort. Dus eigenlijk hoef je niet echt argumenten te hebben om te geloven in een god.

Nadat ze een betoog hebben gehouden om te zeggen dat je geen argumenten nodig hebt en dat juist ongelovigen dit wel nodig hebben gaan ze juist op die argumenten van atheïsten in.

Hiervoor gebruiken ze een leuk schema, waarmee ze concluderen dat atheïsten borreltafel-, projectie-, A priori- en hypothese argumenten hebben. Ze noemen uiteindelijk 13 van deze argumenten, behandelen ze allemaal en verwijzen ook telkens goed door naar andere literatuur. Uiteindelijk concluderen ze dat geen enkel argument tegen het bestaan van God echt overtuigend is.

Als ze de idee van atheïsme onderuit hebben gehaald op basis van hun eigen argumenten komen ze met een gedeelte waarin ze aangeven dat leven zonder God praktisch onmogelijk is. Hier gaan ze met name in op de idee van de moraal en komen ze met argumenten dat de idee van goed en kwaad ergens gecreëerd moet zijn (lees: de idee van goed en kwaad moet door God gecreëerd zijn).

Ze besluiten het boek netjes met toch een vijftal argumenten voor het bestaan van God. Zoals het kosmologische argument, het idee van bewustzijn, de goddelijke ervaringen, de idee van wonderen en uiteindelijk komen ze met het ontologisch godsbewijs.

Ze concluderen dat er nog talloze andere argumenten zijn, “maar ergens moet het ophouden; dit boek is al dik genoeg”, aldus de schrijvers.

De kracht van dit boek is dat ze niemand willen bekeren met hun werk. Ze zeggen wel dat dit boek kan helpen met de gedachten hierover, maar het is veel meer een apologie die laat zien dat geloven ook redelijk is. Aan het einde van het boek  staat het je dan ook vrij om je verder te verdiepen in het onderwerp (er is genoeg literatuur in het notenapparaat), maar je kunt ook zeggen dat je het boek naast je laat liggen en gewoon verder gaan met je leven. Dat is tegelijkertijd ook de zwakte van dit boek. Het is een opsomming van veel bekende argumenten voor en tegen het bestaan van God.

In een interview (http://www.tukampen.nl/Nieuwsartikelen/Voor_wie_wil_weten_wat_daarboven_is__Rik_Peels_en_Stefan_Paas_over_%E2%80%98God_bewijzen%E2%80%99_en_meer.aspx?objectname=NewsShow&objectId=94) zeggen ze dan ook dat ze graag neutrale informatie in dit vakgebied toevoegen, zodat het gesprek beter openstaat. Want je hebt wel evangeliserende literatuur (ook van atheïsten), maar weinig neutrale basis zodat het gesprek openblijft.

Al met al is het een heel erg goed boek om te lezen. Zeker als jij je voor het eerst wil verdiepen in het onderwerp. Het boek is prettig leesbaar en daardoor kun je je snel door lastige filosofische stellingen heen werken. Om maar met de uitspraak van Atheïst Herman Philipse te eindigen: Het boek is “buitengewoon toegankelijk. Het zou mij niet verbazen wanneer dit on-Nederlandse argumentatieve boek veel weerklank vindt bij mensen van allerlei gezindten en de maatschappelijke discussie over geloofszaken naar een hoger plan tilt”.

God bewijzen is geschreven door Stefan Paas en Rik Peels. Dit boek is in 2013 uitgegeven bij uitgeverij Balans.

Zie hier voor meer informatie over het boek of om te bestellen.


Tags: Apologetiek, Boeken, Recensie
Gerelateerde onderwerpen: Apologetiek, Boeken

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen