‹ Al zal de vijgenboom niet in bloei staan...Christenvervolging verfilmd... ›
Koning Pest
Gepubliceerd op 13-12-2013

Voor Zijn aangezicht ging de pestilentie, en de vurige kool ging voor Zijn voeten henen.

Habakuk 3:5 (SV)

In deze Bijbeltekst lezen we dat bij het straffen van de vijanden van God de pestilentie voor Hem uittrekt. In het tweede gedeelte van deze tekst wordt nog eens benadrukt dat de "vurige kool" of zoals vrijer vertaald in veel moderne vertalingen de "koorts" de pest op de voet volgt. De pest, veroorzaakt door de bacterie Yersinia pestis , zorgt ervoor dat de geïnfecteerde personen aan hevige koortsen lijden, met als uiteindelijk gevolg vaak de dood. De belangrijkste vormen van de pest zijn builenpest en longpest. Zo schat men dat door de Zwarte Dood van (1347-1351) een derde deel van alle Europeanen, destijds enkele tientallen miljoenen, overleed aan deze ziekte.

Als titel gaf ik "koning Pest", want we zien hier de verschrikkelijk ziekte als een persoon voorgesteld. Iets wat we ook in de literatuur tegenkomen, zo lezen we bij Eugene Sue, De Wandelende Jood, 10-11 over de cholera in Parijs: "Heer, de wind des doods loeit verschrikkelijk. Zijn geweld jaagt mij op." "Voort!" "O, die geesel, die verschrikkelijke geesel, moet ik dien weer in deze stad brengen? ... Genade!" "Voort, voort!" "De grond vliedt steeds achter mij weg. Daar is reeds de poort der stad ... O, genade, voor deze slapende stad! Dat zij straks niet moge ontwaken bij de kreten van ontzetting, wanhoop en dood!" "Voort! Voort! Voort!". Maar ook in de Kanaänitische literatuur zien we dat Resheph de afgod Baal helpt in zijn oorlogen (J. Day, “New Light on the Mythological Background of the Allusion to Resheph in Habakkuk III 5,” VT 29 (1979): 353-55).

Dit laatste is interessant omdat Resheph ook in bovengenoemde tekst wordt genoemd en is vertaald met "vurige kool, koorts". Als we in de Bijbel verder zoeken, dan zien we dat deze Resheph vaker voorkomt en bijna altijd in de combinatie met de pest of andere infectie ziekten. In Psalm 78: 45 "Ook gaf Hij hun vee den hagel over, en hun beesten aan de vurige kolen" terwijl in Job 5:7 lezen "Want de mens is geboren voor onrust zoals de zonen van Resjef rijzend opvliegen" (WV95, helaas is dit in de meeste vertalingen niet goed zichtbaar meer).


Tags: Habakuk, Ziekte
Gerelateerde onderwerpen: Habakuk, Ziekte

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen